Проф. д-р Антони Стоилов: ЮЗУ се радва на засилен интерес от страна на кандидат-студентите

Проф. д-р Антони Стоилов, снимка: Infomreja.bg

Проф. д-р Антони Стоилов е заместник-ректор по образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" в Благоевград. Той преподава в Катедрата по български език към Филологическия факултет. Професорът изнася лекции по Писмена и говорна култура, Морфология, Диалектология и атрактивната специалност „Създаването на т.нар „македонски книжовен език“

Проф. Стоилов, кои специалности са сред най-желаните през последните години от кандидат-студентите?

 - Устойчив през последните няколко години е интересът към специалностите в задочната форма на обучение и той е напълно оправдан, тъй като на много от студентите се налага и да работят, и да учат. Традиционно силен е интересът и към специалности като „Психология“, „Кинезитерапия“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Физическо възпитание и спорт“, „Спорт (треньор по вид спорт)“, „Медицинска химия“, „Финанси“, „Счетоводство и контрол“. За някои от тези специалности („Кинезитерапия“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“) се състезават по 12-15 кандидати за едно място.

Тази година по-голям ли е броят на кандидат-студентите?

- И през миналата година, и през тази броят на завършващите средното си образование, съотнесен към обявените от висшите училища места, е по-малък. Което логично ще остави доста университети ако не без студенти, то поне със сериозен брой незаети места. За радост на региона Югозападният университет не е сред тях, радва се на устойчив през годините, а от тази година – и на засилен, интерес в сравнение с миналата година, което не може да не ни радва. Говоря в множествено число, защото успехът на университета е и успех за Благоевград и региона като цяло, тъй като учещите при нас студенти инвестират в града и региона сериозни суми – от порядъка на десетки хиляди левове на ден, което никак не е без значение.     

Всички ли места успяха да се запълнят?

- Броят на подалите документи кандидати е много близо до отпуснатите за прием места. Реалната ситуация ще стане ясна в понеделник, 10 юли, когато обявим класирането, и най-вече на 17 юли, когато ще обявим второто и последно класиране. Ако и след второто класиране се случи така, че останат тук-там незаети места, всеки новодошъл кандидат, който отговаря на условията, просто ще заема свободно място в предпочитаната от него специалност до запълването ѝ.

Какъв е средният успех на кандидатите? Висок или сравнително нисък бал от оценки има?

- Конкретен отговор трудно може да се даде, тъй като кандидатите държат състезателни изпити по различни дисциплини – по едни от тях успехът варира около добър, по други – над добър. Това от една страна. От друга – кандидатите имат право да кандидатстват и само с резултата от зрелостните изпити, така че няма как чисто механично да се прави съпоставка, още повече че на явилите са на конкурсен изпит в университета ние даваме бонус, който се прибавя към получената изпитна оценка.

Вие сте преподавател в Катедрата по български език. Как бихте коментирали изключително слабото представяне на зрелостниците на тазгодишните матури по БЕЛ?

- За съжаление, да се получават посредствените резултати на зрелостните изпити по български език и литература започва да се оформя в нещо като традиция. Която си има своето логично обяснение, само че то ще бъде доста дълго и е предмет на специален разговор. В основата като че стоят липсата на интерес от страна на родителите за случващото се с техните деца в училище, липсата на мотивация у самите ученици да учат, демотивираността на огромна част от учителските среди да вършат каквато и да е смислена дейност в училище при ширещата се арогантност от страна на родители и ученици, ниско заплащане и претоварване с какви ли не допълнителни дейности извън тези в учебната стая.   

Какво бихте посъветвали кандидатстващите в университетите относно подготовката им?

- Ами мисля си, че преди да започнат да се подготвят по конкретна дисциплина, по която ще държат приемен изпит, кандидатите да станат студенти трябва да си отговорят на някои простички въпроси. Например първото, което си мисля, че те трябва да си изяснят още преди да кандидатстват, е към коя група студенти те самите искат да бъдат – към тези, които са в университетите, за да получат знания, към тези, които са в университетите, за да получат документ за завършено висше образование, или към една трета група „студенти“, които и сами не знаят защо и как са се озовали в даден университет. Ако ще са от последните две групи, ги съветвам да не губят нито нашето време на преподаватели, нито средствата на родителите си. Даването на отговор на този въпрос е задължително преди всеки кандидат да започне да се подготвя за следване. Винаги съм се впечатлявал, когато репортери питат абитуриенти каква заплата искат да получават. Чувал съм отговора 4000 лв., 5000 лв. и продължавам и сега да недоумявам как не се намери един да попита искащия такава заплата какви умения притежава, какво може да предложи на пазара на труда, завършвайки едва средното си образование, та да получава такава заплата. Всеки кандидат дължи тези отговори на себе си, преди да кандидатства. 

Има ли вече студенти, които са записани за новата учебна година, с оценки от предварителните кандидатстудентски изпити, които проведохте в университета?

- Не, оценките от предварителните изпити, както и тези от лятната кампания, важат за класиранията, които ще обявим на 10 и на 17 юли.

Има ли наплив на студенти към филологическите специалности?

- През последните три-четири години на национално ниво прави впечатление намаляващият интерес към филологическите специалности. И Югозападният университет не бе подминат от тази тенденция. Колегите от Филологическия факултет предлагат изключително атрактивни специалности. В специалността „Приложна лингвистика“ кандидатите ще решат в кой от профилите да се запишат – „Английски език и немски език“; „Английски език и гръцки език“, „Английски език и руски език“; „Английски език и френски език“; „Английски език и чешки език“. Който и от тях да завършат, излизат от университета с придобита професионална квалификация „Преводач по първия и по втория чужд език“, а могат при желание да получат и педагогическа правоспособност. В специалността „Педагогика на обучението по български език и чужд език“, която също дава педагогическа правоспособност, профилите са „Български език и турски език“, „Български език и гръцки език“, „Български език и руски език“. Интересна за регионите със смесено население (нашият е един от тях) е специалността „Английски език и етнология“. За специалности пък като „Българска филология“ и „Английска филология“ няма нужда да давам разяснения, тъй като те са с десетилетни традиции в системата на висшето ни образование и не се нуждаят от представяне.    

Какво забелязвате като промяна във всяко следващо поколение студенти?

- Генерализирането винаги крие опасност от тласкане на мисленото в една или в обратната на нея посока, а това невинаги е верният извод от анализа на каквато и да е житейска ситуация. С тази уговорка ще кажа, че всяка следваща генерация сякаш е по-малко мотивирана от предишната, множи се числото на „мамините детенца“. Което изобщо не означава, че липсват и мотивирани, и можещи да се справят с трудностите студенти.

Днес от университета съобщиха за удължаване на срока за кандидатстване. Какво налага това?

- Донякъде е във връзка с това, за което говорих току-що. Обявеният краен срок за подаване на документи за кандидатстване бе 5-и юли, но колегите от кандидатстудентския център започнаха да получават запитвания по телефона и по електронен път кога изтича срокът за подаване на документи за участие в класирането. И естествено, понеже получават отговора, че срокът е бил до 5 юли, следва логичният въпрос дали този срок не може да бъде удължен. И понеже колегите, ангажирани административно с кандидатстудентската кампания, са изключителни професионалисти и вече сме почти готови с всички дейности, предшестващи обявяването на класирането, срокът за приемане на документи бе удължен до 17,30 ч. в петък, 7 юли. Така ще дадем възможност на всички, живеещи с представата от по-стари времена, че се кандидатства през юли, а класирането се обявява през август, да имат възможност да кандидатстват.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za