Проблем с гробищния парк в Якоруда води до протест на жителите

Снимка: Infomreja.bg

Жители на Якоруда ще поискат оставката на кмета Нуредин Кафелов и служители на местната администрация заради разширяване на гробищния парк.

Гражданското недоволство се отключи след решение на общинския съвет и кмета от 19-и април тази година. Според него се променя статутът на имот частна общинска собственост, намиращ се УПИ XVI, кв. 55 в землището на общината, с който се дава право на общината да извършва дейности по разширяване на гробищния парк.

Протестът е породен от несъгласието на жители на града да се строи на това място гробището, защото тази част е била старото корито на река Места. Мястото постоянно задържа вода и въпреки че се извършват строителни дейности за дрениране и насипи, мястото не е подходящо, твърдят недоволни.

Съгласно чл. 6  от Нардба №2 за здравни изисквания към гробищни паркове, теренът, определен за гробище, трябва да отговаря на следните изисквания:

  1. Да не е с наклон към страната на урбанизираните територии, към водоизточници, използвани за питейно-битови нужди;
  2. Да не крие опастност от свличане или срутване;
  3. Да не се наводнява при проливни дъждове или топене на снегове;
  4. Подпочвените води да са на дълбочина най-малко 0,5 метра под изкопното ниво на гробните места;
  5. Изискванията по т. 1 и 4 не се прилагат, в случай че проектът за изграждане на гробище предвижда дренажна система с минимална дълбочина 2,2 метра.

Според протестиращите кметът Нуредин Кафелов предприема действия, с които засяга интересите на собственици на имоти в съседство и тяхната цялост.

Има отнета част от имот на Николай Трантин, която според кмета Кафелов е „зелена площ“ в кадастралния план на Якоруда. На собственик на дървопреработвателен цех е било наредено да си премахне дървения материал, което на практика означава предприятието да спре да работи.

Най-потърпевш, отново по думи на недоволни, е Алиш Сали, собственик на дърводелски цех, граничещ с гробищния парк. Разпорежданията на кмета, според него, приличат повече на лична вражда, отколкото на вземане на управленско решение.

Оградата на бъдещия гробищен парк от циментови колове и мрежа е разположена на територия, която ще даде възможност гробовете да бъдат разполагани на входа на дърводелския цех.

Сали е предизвикал проверка на РИОСВ-Благоевград, и РОНСК -Благоевград. Обясненията на кмета след проверки гласят, че са извършвани „дейности по подравняване, профилиране и почистване на терена“. На заседание на общински съвет на 19. 04. 2019 г. е било разглеждано обаче предложение на кмета за разширяване на гробищен парк. 

Възрастни хора споделиха, че и мюсюлмани, и христяни ползват един път в гробищния парк за погребения. Хората разказаха, че при мюсюлманите не е разрешено да се ползва едно място, както при христяните. Затова по-скоро трябва да се намери терен, но по-възрастните не са съгласни тази част на гробищния парк да бъде отредена за тази цел.

ИНФОМРЕЖА предоставя право на отговор на засегнатите страни

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Резултатите от проверките на РО НСК и РИОСВ.
Резултатите от проверките на РО НСК и РИОСВ.
Резултатите от проверките на РО НСК и РИОСВ.

КОМЕНТАРИ

Джаме10:13 - 25.09.2019
Сложете Мерда, тя че оправи нещата
Свето19:38 - 10.05.2019
В Германия има така наречените горски гробищни паркове! Покойниците се поставят в горски парк сред дърветата. Не е казано да са на равно място и слънце.. Забранено е рязане на дървета и друга дейност за да си остане мястото непокътнато. Паметници се поставят. Засаждат се цветя ако е възможно.. Може да се почерпи опит от тях, защото наистина гробището прелива..
Код за сигурност, въведете кода l9n
loading...