Президентът наложи вето върху част от промените в Изборния кодекс

Снимка: Президентство

Радев: Отказът на властта на чуе гласът на гражданството, удължава агонията

Президентът наложи вето върху част от промените в Изборния кодекс.

Сондажите регистрират рухналото обществено доверие в управляващите. Изборите са фундаментът на демокрацията и от тяхната честност зависи бъдещето. Отказът на властта на чуе гласът на гражданството, удължава агонията. Кабинетът не управлява, а търси бягство, заяви Радев на извънреден брифинг в Президентството.

Посегателството върху Изборния кодекс е със същата мотивация. С последните промени се позволява едновременното въвеждането и на хартиен и машинен вот, което обезсмисля машинното гласуване. Тези решения са желанието да се отворят възможности на хаос и изборни манипулации в полза на управляващите.

Подкрепял съм обществената необходимост от референдуми, но това трябва да става при ясни правила, каза още Радев.

Всички тези премени искат да гарантират служебната победа на управляващите, нанасяйки удар върху Конституцията. Не мога да подмина, че промените на толкова важни правила месеци преди изборите са пример за непредсказуемост на държавната власт и управление и отблъскват гражданите, каза Радев.

Текст на обръщение на държавния глава Румен Радев по повод налагането на вето върху част от разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Трите месеца на многохилядни национални протести с искане за оставка на правителството и главния прокурор са свидетелство за дълбока криза на демокрацията. Сондажите регистрират рухналото обществено доверие в управляващите. Изборите са фундаментът на всяка демокрация и от тяхната честност и прозрачност зависи как ще продължаваме напред.

Отказът на властта да чуе гласа на гражданството удължава агонията. В тази ситуация кабинетът не управлява, а търси избягването на политическата и правна отговорност за многобройните скандали, белязали последните години.

Посегателството над Изборния кодекс е подчинено и мотивирано от същата цел. През миналата година законодателят въведе изискване за изцяло машинно гласуване за президентски и парламентарни избори. С последните промени обаче се позволява едновременното въвеждане и на хартиен, и машинен вот и ръчното им броене, което обезсмисля машинното гласуване. Тези решения трудно могат да се обяснят с друго освен с желанието да се отворят достатъчно възможности за хаос и изборни манипулации в полза на управляващите.

Снемането, което законът извършва, от Народното събрание и прехвърлянето върху ЦИК на решението и отговорността да определя дали да се наемат или закупуват машините на практика означава бягство от отговорност на парламента, при положение че в Конституцията ясно са указани разпоредби и се вменяват отговорности на законодателя по отношение на изборите.

В същото време законодателят лишава ЦИК от възможността да определи изпълнител за компютърната обработка на гласувалите и данните от гласуването, като изцяло вменява тези дейности на „Информационно обслужване“ АД, пренебрегвайки редица разпоредби за конкурсното начало в стопанската дейност и предотвратяване на злоупотребата с монополизма и нелоялната конкуренция.

Винаги съм подкрепял обществената необходимост от разширяване на формите за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, но това трябва да става при ясни правила и без противоречия с Конституцията. Отмяната на законовата забрана чрез национален референдум да бъдат решавани въпроси от компетентността на Велико народно събрание неоправдано смесва две конституционно установени форми на гражданско участие в държавната власт. Считам, че подобно палиативно разширяване на пряката демокрация не дава повече възможности на гражданите да решават пряко важни въпроси от държавната власт.

Всички тези промени имат ясната цел да гарантират служебната победа на управляващите на предстоящите избори, нанасяйки пореден удар върху правната конструкция на нашата държава. Отстъпва се от ясни законови положения и се създават предпоставки за съмнения в честността на изборите и за тяхното оспорване.

Не мога да не обърна внимание и върху факта, че промяната на толкова важни правила броени месеци преди изборите, без реален дебат по същество и без детайлна оценка за въздействие, са пример за непредсказуемост на държавната власт и управление и отблъскват гражданите от урните.

С оглед на изложеното налагам вето върху част от разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax