Председателят на ОбС иска от кмета Румен Томов отговор за застрояването на „Бачиново“

Андон Тодоров, снимка: Infomreja.bg, архив

В писмо до РИОСВ се иска спиране на всички процедури

Председателят на Общинския съвет в Благоевград, Андон Тодоров, изпрати днес уведомително писмо до кмета Румен Томов и до председателя на Комисията по жалби и контрол изпълнението на решенията на ОбС и мониторинг на обществените и възлагателни поръчки – Кирил Илиев, относно незабавно изпълнение на Решение №167 по Протокол №9 от заседание на ОбС, проведено на 29 май 2020 г.

Въпросното решение е влязло в сила с определение №12687/14.10.2020 г. на Върховния административен съд. Съгласно него в срок до 15 дни градоначалникът трябва да отговори на два въпроса, свързани с изпълнение на решението на Общинския съвет.

Първият въпрос е: изготвен ли е списък на всички спортни имоти, които към момента се ползват като зелени площи, паркове, алеи, паркинги и прочие, но по ОУП са с предназначение за строителство, за което към момента няма одобрени подробни устройствени планове в землището на община Благоевград, както и списък на имотите и местностите, намиращи се в землищата на селата в общината, които следва да бъдат обхванати от промени в ОУП с цел разширяване на зоните около тях.

Другото питане е свързано с предоставяне на доказателства по предприетите действия към днешна дата по изпълнение на същото решение от заседание на ОбС – Блаогевград, проведено на 29 май 2020 г.

„Ако в срок до 15 дни, в деловодството на ОбС не бъде внесен отговор какви мерки са предприети по изпълнение на решението, Ви уведомявам, че ще бъде сезирана Специализираната прокуратура“, се казва още в писмото на парламентарния шеф до кмета на общината.

С друго свое писмо, този път до директора на РИОСВ-Благоевград, Андон Тодоров уведомява екоинспекцията, че с определение на ВАС въпросното решение на Общинския съвет е в сила и към момента е наложен мораториум.

„В тази връзка и с оглед гореизложеното, моля да прекратите всякакви процедури относно внесено от „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ за ПУП – план за застрояване на поземлен имот по одобрените кадастрални карти, кадастрални регистри на гр. Благоевград за ново свободно застрояване на жилищни сгради за постоянно обитаване, хоелски комплекс, ресторант, Спа център, плувен басейн, тенис кортове, подземни и наземни гаражи", пише още в писмото.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2