Предприети са всички действия за осигуряване на вода за Перник до пролетта

Снимка: МРРБ

Всяка седмица екипи на две ВиК дружества ще бъдат на територията на Перник

Вече сме предприели всички действия да осигурим вода на Перник до пролетното снеготопене. Според метеорологичната прогноза не се очакват скорошни валежи, които да увеличат притока, и затова ще се предприемат всички популярни и непопулярни мерки, които бяха предложени в хода на проведените срещи в последния месец.

Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на брифинг след редовното правителствено заседание днес.

Аврамова обясни, че в резултат на извършеното преди време съвместно обследване със Софийска вода на всички технически съоръжения и води, които могат да бъдат насочени към яз. „Студена“, е изготвен анализ и са предприети съответните действия, за да бъдат предотвратени нерегламентираните течове и да има техническа възможност да се оперира правилно при спиране и пускане на водата по ВиК мрежата.

От оператора и от кмета на община Перник е поискано изцяло спиране на водата към потребителите, за да може да се подмени кран с цел надеждното ѝ прекъсване към два квартала на Перник и така да се даде възможност за отстраняване на авариите по мрежата, която е след него. През деня от фирмата изпълнител на ремонта на яз. „Студена“ ще бъде извършена и подмяна на техническото съоръжение, което спира суровата вода към промишлеността на Перник, за да сме сигурни, че от там няма изтичане на вода, информира още регионалният министър. След пломбирането му от МОСВ е установено изтичане на вода при затворено положение. Басейнова дирекция ще разпломбира и след смяната му ще го пломбира отново.

Водата, която отива към промишлената зона в Перник, е вода за питейни нужди в тези зони, каза министърът на околната среда и водите Нено Димов. „Тази вода не отива за използване от промишлеността. В предприятията работят хора, които също имат нужда от тази питейна вода“, добави той.

Министър Аврамова съобщи още, че всяка седмица екипи на две ВиК дружества ще бъдат на територията на Перник, заедно с необходимото техническо оборудване, за да съдействат при отстраняване на зачестилите аварии в резултат на въведения режим с двукратно спиране и пускане на водата през деня. През тази седмица на място са екипите от ВиК Враца и ВиК Стара Загора. Предишните седмици съдействие оказваха екипи на ВиК Благоевград. Тези допълнителни екипи отстраняват средно по 6 аварии на ден, отбеляза Аврамова и допълни, че очаква с тази помощ течовете на вода по водопреносната мрежа да бъдат спрени.

ВиК дружеството вече предложи на кмета на Перник нов режим, за който очакваме неговото решение. Целта е да не предизвикваме хидравлични удари и нови аварии, за да може да оправим всички, които са към момента, и ВиК да осигури водоподаване на жителите на Перник в указаните от графика часове, каза още министърът и обясни, че при сегашния режим резервоарите не могат да се напълнят и високите точки не могат да получат вода.

Чрез споразумение с община Перник предоставяме финансиране на стойност 1,89 млн. лв. за изграждане на временно аварийно съоръжение от село Чуйпетлово, село Боснек към яз. „Студена“, с което да се осигури по-голям приток към яз. „Студена“, и изготвяне на хидрогеоложки доклад за изпълнението на тези дейности, информира още министърът.

Предложен от инж. Атанас Русев и негов екип авариен план беше разгледан от експерти, хидрогеолози и хидролози, които дадоха препоръка за неговото изпълнение. В тази кризисна ситуация ние ще подкрепим непопулярни действия, които според авторите им трябва да доведат по някакъв начин до увеличение на притока в яз. „Студена“. Разчетите показват, че чрез различните мерки могат да се осигурят от 300 л/сек. до 700 л/сек. Предвижда се и черпене на вода от статични водни обеми, образувани в карстови пещери. Затова ще финансираме този план на стойност 340 хил. лв.

Екипите на инж. Атанас Русев са в готовност и днес започват подготвителни действия на място. Предстои изпълнението и на още едно мероприятие, предложено от проф. Костадин Щерев, свързано отново с търсене на допълнителен приток чрез сондажи. В споразуменията за финансиране и на двете мероприятия ще има клауза за изготвяне на хидрогеоложки доклади за всяко едно от тях, подчерта министърът. Тя информира също, че по предложение на Българската асоциация по подземни води ще бъде поръчано изготвяне на хидрогеоложко проучване на Голобърдовския картов басейн за актуализиране на информацията за количеството и качеството на водоизточниците в басейна, използвани за питейно-битови, промишлени и други цели.

Петя Аврамова бе категорична, че яз. „Студена“ не е източван заради ремонта на язовирната стена и напомни, че за да не се стигне до този вариант, предвидените дейности са били изпълнени от водолази, за което е платено многократно по-скъпо, при строго спазване на целия технологичен процес, всички правила и при надзор от надзорната фирма. Те са извършени до декември 2018 г.

ВиК Перник има договор като бенефициент по ОПОС и ще реализира проект за подмяна на ВиК мрежата на стойност 106 млн. лв. Предстоят тръжни процедури за избор на изпълнител, изпълнението на дейностите трябва да започне през 2020 г., напомни министърът.

Ще съдействаме максимално на прокуратурата при изясняване на всички факти и обстоятелства. Цялата необходима информация ще бъде предоставена от МРРБ, заяви Петя Аврамова.

Очаквам доброто сътрудничество, което изградихме с общинска администрация, областна администрация, с МОСВ, съгласуването на всички мерки и действия, които е необходимо да бъдат изпълнени в бърз порядък и, надявам се, добрият диалог между прокуриста на ВиК Перник и кмета на община Перник ще даде добър резултат, подчерта регионалният министър.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa
loading...