По-строги мерки за работата на пазара в Гоце Делчев

Снимка: Infomreja.bg

Заповед на заместник-кмета Валери Сарандев

В Гоце Делчев започва прилагане на временни противоепидемични мерки при организиране работата на пазара в града. В специална заповед, издадена днес от Валери Сарандев – заместник-кмет на общината и временно заместващ общинския кмет, се казва:

Управителят на „Общински пазари“ ЕООД да организира дейността на пазара в град Гоце Делчев, като се спазват стриктно противоепидемичните мерки, включително:

дезинфекциране на площадките за селскостопански и промишлени стоки два пъти дневно (сутрин и вечер);

разполагане на стоки на маси и сергии - по график, от 6,30 до 8,30 часа сутрин;

Продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им.

На видно място да се постави информация за гражданите, че плодовете и зеленчуците следва да бъдат добре измити преди каквото и да е използване.

Трябва да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици /пликове/, торбички и други подобни, за да бъде намален рискът от контаминиране на продуктите.

Мерките включват още:

оформяне на входове и изходи, разделяне на потребителските потоци за селскостопанския и промишления пазар;

ограничаване със сигнална лента на масите за селскостопанския пазар и сергиите за промишления пазар;

Търговските обекти на територията на „Общински пазари“ ЕООД трябва да работят при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски за лице или предпазни шлемове от търговци и потребители и осигуряване на дезинфектанти на входа.

Нужно е да се осъществява контрол на входа по отношение броя на лицата -  недопускане струпване на хора и спазване на дистанция от 1,5 метра.

Изисква се поставяне на информационни и указателни табели за посока на движение, спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице или шлемове от търговци и потребители.

В офисите на „Общински пазари“ ЕООД задължително се използват дезинфектанти за ръце на входа, защитни маски за лице или шлемове от служителите и клиентите. Да се осигури дистанция от 1.5 метра при обслужването.

Условията за функциониране на пазара могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Контрол по спазване на условията за функциониране на пазара ще се осъществява от представител на Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград, служба – гр. Гоце Делчев.

Правилата са задължителни за изпълнение при функциониране на пазарите и в останалите населени места на общината.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za