ПМГ „Яне Сандански“ в Гоце Делчев спечели проект по програма „Природата в училище - знак за бъдещето"

Снимка: ПМГ - Гоце Делчев

Предвидени са много и разнообразни дейности

Спечеленият проект е свързан с Националната кампания "За чиста околна среда - 2021", а финансирането е по програмата ПУДООС.

Проектът на гимназията е озаглавен "Нашата еколаборатория". Той е твърде амбициозен, предвижда много и разнообразни дейности - изграждане на екологичен кът в двора на училището, провеждане на уроци на открито по природни науки, създаване на дигитална обучителна брошура с екологично образователно съдържание, изграждане на фейсбук училищна страница, в която всеки ще може да  сигнализира за дейности, нарушаващи екологичното равновесие и заплашващи природата.

Учениците, техните учители и служителите в училището доброволно ще участват в създаване на специален екокът чрез поставяне на перголи за предпазване от вятър, дъжд и слънце, изграждане на малък подиум, монтиране на специално осветление на централната алея, засаждане на цветя и декоративни растения. Впоследствие  колективът на гимназията доброволно ще поддържа създадения екокът.

За осигуряване на цветя и различни декоративни растения за засаждане се разчита на доброто взаимодействие с община Гоце Делчев, която разполага  със свой разсадник.

Комуникация ще се осъществява и с други институции, неправителствени организации, медии.

Не на последно място по важност е  създаването на зони за разделно събиране на различни видове отпадъци в кошове за пластмаса, стъкло и хартия, които ще бъдат поставени на всеки етаж от училищната сграда и в дворното място, за да се ползват от всички в училището.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd