План-прием за учебната 2017/2018 г. в ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Петрич

План-прием за учебната 2017/2018 г. в ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Петрич

Прием след 7 клас

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В VII КЛАС

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В ПГИТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ", ГР. ПЕТРИЧ

Прием след 8 клас

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В VIII КЛАС

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В IX КЛАС В ПГИТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ", ГР. ПЕТРИЧ

Задочна форма на обучение

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В VIII КЛАС

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В IX КЛАС В ПГИТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ", ГР. ПЕТРИЧ

 

За повече информация посетете интернет страницата на гимназията - http://www.pgit-petrich.com/index.html

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk