От ВиК-Благоевград отговориха на кмета Томов по темата за "златната" фактура

Снимка: Infomreja.bg

ПОЗИЦИЯ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

Общината – длъжник на хиляди на ВиК.

Това стана ясно след днешната пресконференция на кмета Томов и екипа му.

Водопроводът на курорт „Бодрост“ е предаден за управление от ВиК преди 3 г. ВиК обаче едва сега е поставило водомери на централния водопровод, който захранва вилите около почивната станция на „Булгартабак“, заяви Томов.

Когато има монополна структурна най-лесно е да иска 43 000 лв. за ползване на вода, фатурирана на Общината, каза още Томов.

„Ще искаме справка от ВиК дали точно тази вода е изразходена, с какво качество е и защо Общината плаща за това, че сме изградили съоръжения, които Вик ползва“, каза Томов.

Официалната си позиция за експлоатацията на водопроводната мрежа и фактурирането на изразходвана вода в курортна местност „Бодрост“, изразиха и от ВиК – Благоевград.

В края на 2017 година, с писмо от Асоциацията по ВиК до „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, на дружеството е предоставена документация за публичен актив „Водоснабдяване „Бодрост“, землището на с. Бистрица“, община Благоевград“, на основание договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите.

Водоснабдителната система е предадена на ВиК оператора, но тя е и остава собственост на Община Благоевград, съобщават от ВиК в позицията си, в която пише още:

От този момент ВиК - Благоевград многократно изисква от Общината да бъде предоставен заверен списък с всички водоснабдени имоти в района. Проведени са и редица срещи в тази посока, като за ситуацията в курортна местност „Бодрост“ своевременно е уведомено и настоящето ръководство на Община Благоевград.

Следва да се има предвид, че от края на 2017 година до август 2020 година от Община Благоевград не е предоставен необходимият заверен списък с водоснабдени имоти. Заради липсата на съдействие от Общинска администрация за дълъг период от време в дружеството не постъпват никакви приходи за изразходваната вода от хората, обитаващи водоснабдените имоти. В същото време ВиК-Благоевград плаща годишна такса на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и паралелно поддържа водоснабдителната мрежа в курортна местност „Бодрост“ със собствени средства на дружеството.

Следва да бъде уточнено, че ВиК-Благоевград има разрешително за водовземане от 2018 година, като за периода след издаването му до настоящия момент са извършени 8 броя анализи за спазване на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. При тях не са констатирани отклонения и операторът продължава да изпълнява ангажиментите си.

В същото време, след издаване на разрешителното, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград въвежда и непрекъснато поддържа Санитарно-охранителната зона в местността „Бодрост“ в норми, съответстващи на законовите изисквания.

Относно замътването на водата при валежи трябва да се вземе предвид, че във местността „Бодрост“ няма изградена Пречиствателна станция за питейни води. Община Благоевград, като собственик на актива, следва да търси финансиране за реализирането на подобен обект. Към момента в Благоевградска област липсва консолидация в Асоциация по ВиК, което лишава дружеството от възможност от европейско финансиране за изграждане и/или обновяване на активи. Тук е моментът да напомним, че ВиК-Благоевград многократно е търсило съдействие от Общината, включително и за афишираните днес проблеми по отношение на водоснабдяването в селата.

Отново напомняме, че активът е общинска собственост, и като такъв Общината има отговорност към него. ВиК-Благоевград започва да фактурира изразходвано количество вода, което се следи от контролен водомер, на Община Благоевград като собственик на публичните активи и заради липсата на необходимото съдействие до м. август 2020 г.

След монтиране на водомери на водоснабдените имоти и получаване на приходи за предоставяната услуга, ВиК- Благоевград ще реинвестира в модернизиране на водоснабдителната мрежа. В същото време ще отпадне финансовият ангажимент на Община Благоевград като собственик на актива.

Във връзка с твърдението, че след като хората си плащат, могат да разходват водата, както преценят, подчертаваме, че тя трябва да бъде използвана разумно и отговорно. Не трябва да забравяме, че водата е изчерпаем ресурс!

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd