От днес до 21. септември спират на места тока в Пиринско

Снимка: Infomreja.bg

От 17 – 21 септември включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Банско  

На 20.09.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Банско:   02676.501.3746, Бъндерица, Бяло Море, Васил Априлов, Глазне, Иконом К.Чучулайн, Места, Найден Геров, Панайот Хитов, Стефан Караджа, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Явор

Община Благоевград  

На 17.09.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 18.09.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 20.09.2018 г. /09:30 - 16:15 ч./   На 21.09.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Бистрица, Общ. Благоевград:   04217.920.1.70, Местност Септемврийче

На 17.09.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 18.09.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 20.09.2018 г. /09:30 - 16:15 ч./   На 21.09.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград:   Местност Мингингова Поляна, Местност Септемврийче

На 17.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 18.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Благоевград:   04279.927.30, Картала, Местност Бодрост, Местност Картала

На 17.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 18.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Благоевград:   Бодрост, Местност Бодрост, Местност Добро Поле, Местност Карталско Дере, Местност Мингингова Поляна, Местност Септемврийче

На 17.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 18.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Лешко:   Долно Лешко, ПИ №149

На 17.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 18.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Падеш:   Падеш

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Дебочица

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград:   Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Страшимиров, Антон Чехов, Армутлука, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Искър, Кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков, Липа, Любен Каравелов, Люляк, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Реката, Неуточнен Адрес, Николай Петрини, Обел, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, ПИрин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Старата Гара-Ш-14, Стопански Двор Струмско, Струма, Струмско Център, Христо Чернопеев, Яне Сандански

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Симитли:   Местност Ръждавец, Поповска

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Лешко:   163, М. Реката-Тополата, Горно Лешко, Долно Лешко, Махала Корянска, ПИ №149, С. Горно Лешко, Община Благоевград

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Мощанец:   XVI-122,123, Кв. 14, Извън Регулация, Мах. Поповска, Махала Кантурска, УПИ Xi-75, Кв. 6

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Обнова:   Ив.Вазов

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Падеш:   Бреза, Будишка, Мах. Ушите, Месност Миджевци, Местност Джабирци, Местност Джалеви Бахчи, Местност Златовръх, Местност Стопански Двор, Местност Ушите, Падеш, УПИ II-207,Кв.13, УПИ V-74, Кв.5

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Покровник:   3-Ти Март, Валого, Ленището, Местност Гладно Поле, Местност Ленището, Местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе, Поповка, При Цветковски Воденици, Равначка, Тодор Александров, УПИ I-432, Кв.28, УПИ-9-369,Кв.17, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Четирка

На 17.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Лешко:   163, М. Реката-Тополата, Горно Лешко, Долно Лешко, Махала Корянска, С. Горно Лешко, Община Благоевград

На 17.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Габрово, Общ. Благоевград:   14204.501.10, Махала Хамбарджийска, Тугулска

На 17.09.2018 г. /10:00 - 10:45 ч.; 13:15 - 14:00 ч./ -  Бистрица, Общ. Благоевград:   319001, 410002, Брезово, Мах. Калуцка, Мах. Центъра Мотела, Махала Брезово, Махала Брезовска, Махала Милово Тп Милово, Махала Петковци, Месност Демирево, Местност Горно Демирево, Местност Ковачница, Осойната

На 17.09.2018 г. /10:00 - 10:45 ч.; 13:15 - 14:00 ч./ -  Благоевград:   Антон Чехов, Славово

На 17.09.2018 г. /10:00 - 10:45 ч.; 13:15 - 14:00 ч./ -  Горно Хърсово:   Горни Валог, Махала Буровци, Махала Горни Двояци, Махала Долни Двояци, Махала Михтарци, Махала Мъртвако, Махала Новоселци, Махала Панчовци, Махала Пържово, Махала Стойковци, Махала Тачовци, Махала Шоповци, Местност Валого, Местност Гьоловете, Ровината, Шопови Ниви

На 17.09.2018 г. /10:00 - 10:45 ч.; 13:15 - 14:00 ч./ -  Дъбрава, Общ. Благоевград:   000533, Адиница, Бобови Ниви, Долна Дъбрава, Зимниците, Кромидището, Мах. Ваканинци, Мах.Щърбевци, Махала Веляци, Извън Регулация, Местност Атанасова Падина, Местност Бобови Ниви, Местност Градището, Местност Клено, Местност Мучова Чука, Местност Ръженици, Местност Ръжениците, Местност Топузица, Митовци, Ръжениците, Яновски Рид

На 17.09.2018 г. /10:00 - 10:45 ч.; 13:15 - 14:00 ч./ -  Рилци:   Местност Арсовото, Местност Цонева Межда, Телкиево Дере

На 19.09.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 08:30 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Марулево

На 19.09.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Благоевград:   Айдаровско Дере, Гладно Бърдо, Димитър Талев, К. И Никола Хайдукови, Местност Айдаровско Дере, Местност Арнаутски Гроб, Местност Колзодуй, Местност Медунски Андък, Местност Мицански Андък, Местност Полигона, Местност Река Струма, Мицански Андък, Неуточнен Адрес, Огражден, Петко Р.Славейков, Подстанция Ален Мак, Свобода, Струма, Струмско Център, Тодор Александров, Яне Сандански

На 19.09.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Еленово, Общ. Благоевград

На 19.09.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Изгрев, Общ. Благоевград:   00701, 33.432, Айдарово, Кури Дере, Кучкудерска Нива, Махала Деянци, Местност Кури Дере, Местност Пейчинска Чука, Местност Чуката, УПИ IV 87, УПИ-Хі218 Кв.21, Чуката

На 19.09.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Церово, Общ. Благоевград:   Местност Кантона, Надежда, Осми Март, П. Яворов, При Полигона, УПИ VIII-111,112, Кв.15, УПИ І-139,Кв.12, УПИ IV-110,Кв.15

На 19.09.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч.; 08:30 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Делвино, Общ. Благоевград:   Баздо, Вировете, Махала Кацарска, Местност Мицански Андък, Местност Преслапо, Пл. 11

На 21.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Благоевград:   Местност Медунски Андък, Местност Мицански Андък, Мицански Андък, Неуточнен Адрес

Община Гоце Делчев  

На 17.09.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./   На 18.09.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Борово, Общ. Гоце Делчев

На 19.09.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  Буково, Общ. Гоце Делчев:   Селището, Хі-99,131, Кв.22

На 20.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев:   Ал.Стамболийски, Алеко Константинов, Гоце Делчев, Илинден, Илия Дуков, Крива Паланка, Отец Паисий, Пенчо Славейков, Полковник Борис Дрангов

На 17.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Корница:   Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Гоце Делчев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Климент Охридски, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка - УПИ-V, Кв.30, ПИрин, Рила, Рила, Родопи, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Цар Самуил, Шипка, Шипка

Община Гърмен  

На 18.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Огняново, Общ. Гърмен:   034075, Благой Матеров, Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Шеста, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Иван Вазов, Кирил И Методий, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Пета, Първа, Ст 2 Кл.В Тп Огняново 1, Трета, Тридесета, Четвърта, Четиридесет И Първа, Шестнадесета

Община Кресна  

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Кресна:   Александър Македонски, Местност Кресненско Ханче, Ново Село

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Крупник:   Извън Регулацията, Местност Кресненско Ханче

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Сандански

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./ -  Влахи:   Драколово

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./ -  Кресна:   Главен Път Е-79, Македония, Местност Солунско Дере

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./ -  Ощава:   54537.600.31.1, Германци, Местност Русенци

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./ -  Сенокос, Общ. Симитли

На 17.09.2018 г. /09:00 - 10:30 ч./ -  Стара Кресна:   Местност Кулата

На 19.09.2018 г. /09:00 - 14:00 ч./ -  Горна Брезница

На 19.09.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ -  Кресна:   Влахинска, Мело, Момина Скала, Разколска, Солунска, Цар Борис III, Шемето

Община Петрич  

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Баскалци

На 17.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 18.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Кавракирово:   Местност Тополите

На 17.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 18.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Михнево:   Беласица, Варна, Гаврил Генов, Гоце Дивлев, Гробаджииница, Дамян Груев, Извън Регулацията, Лазар Данаилов, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Отец Паисий, Песоко, Петър Берон, Първи Май, Самуилова Крепост, Стопански Двор, Тома Митов, Червена Скала, Шипка

На 17.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 18.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Кърналово:   Местност Фабриката

На 17.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 18.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 19.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Битоля, Д-Р Асен Златаров, Долна Джумая, Дунав, Дунав, Иван Апостолов, Ильо Войвода, Искър, Каймак Чалан, Каймак Чалан, КаПИтан Никола Парапанов, КаПИтан Никола Парапанов, КаПИтан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Княз Александър Батемберг, Любен Каравелов, Марица, Места, Места, Места, Мусала, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рокфелер, Рокфелер, Свобода, Свобода, Серска, Серска, Серска, Скопие, Хан Аспарух, Христо Чернопеев, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Иван Шишман, Шипка

На 17.09.2018 г. /09:00 - 14:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Даме Груев, Осогово, Полковник Дрангов, Просвета, Солунска, Стопански Двор, Струма, УПИ Хііі-3694, Кв.312, УПИ Хх Кв.314, Хііі, Христо Чернопеев

На 17.09.2018 г. /11:00 - 15:00 ч./ -  Кърналово:   Вит, Витоша, Г.Димитров, Извън Регулацията, Местност Бельовица, Местност Джуново, Местност Юрето, Одрин, Петко Р.Славейков, Станке Лисичков, Стара Планина, Хилендар, Цар Калоян, Чекръко, Шипка, Юрето

На 17.09.2018 г. /14:00 - 16:00 ч./ -  Коларово, Общ. Петрич:   Местост Марковица

На 17.09.2018 г. /14:00 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Беласица, Бистрица, Княз Борис I, Кукуш, Маркова Скала, Митрополит Герасим, Отец Паисий, Полковник Дрангов, Пощенска

На 18.09.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Кърналово:   Ванюша Валчук, Вит, Г.Димитров, Георги Урумов, Ленин, Местност Горни Бари, Септемврийска, Стопански Двор, Съблекалня На Стадион, С. Кърналово, Общ. Петрич, Хан Аспарух, Черноризец Храбър

На 18.09.2018 г. /12:00 - 16:00 ч./ -  Дрангово, Общ. Петрич:   Старо Село

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Айдарски Даб, Атанас Лютвиев, Беласица, Бистрица, България, Джевезлъка, Иваник-Калинска Чешма, КаПИтан Никола Парапанов, Княз Борис I, Кукуш, Любен Каравелов, Маркова Скала, Места, Местност Айран Бунар, Местност Бухото, Местност Бяла Черква, Местност Джевезлъка, Местност Зиче, Местност Златарево, Местност Иваник, Местност Иваник Каринска Чешм, Местност Иловица, Местност Иловица, Местност Конгоро, Местност Ляшница, Местност Омондрос, Местност ПИльови Орехи, Местност Тръстен, Митрополит Герасим, Отец Паисий, Полковник Дрангов, Пощенска, Свети Георги, Хижа Беласица

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Първомай, Общ. Петрич:   Антон Попов, Беласица, Вардар, Георги Измерлиев, Гоце Делчев, Златарево, Извън Регулацията, Македония, Маркови Кладенци, Местност Алачевото, Местност Орешката, Местност Стопански Двор, Местност Чалията, Местност Чалтията, Младост, Москва, Огражден, Опълченска, Отец Паисий, Преслав, Рила, Русия, Хоризонт, Яне Сандански

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Беласица:   Акация, Александър Стамболийски, Беласица, Братя Миладинови, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Девети Май, Дермено, Динк Махле, До Мтп Беласица, Кестен, Кокиче, Крали Марко, Марковица, Местност Горни Парници, Митко Палаузов, Мраморница, Никола Некрасов, Осми Март, Паисий Хилендарски, Плиска, Поляните, Раславица, Стефан Караджа, Струмешница, Стълб От Вмрнн На Тп  Беласица - 3, Стълб При Обекта, УПИ-1, Кв.27, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Яне Сандански

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Габрене:   Акация, Александър Матрасов, Буко, Граничар, Здравец, Иван Вазов, Извън Регулацията, Кокиче, Комсомолска, Марена, Местност  Марена, Местност Буко, Местност Златарево, Мир, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Октомври, Освобождение, Отец Паисий, Прогрес, Радецки, Родина, С. Габрене, Общ. Петрич, ПИ 000486, М.Осено, Стопански Двор, Струмешница, Теменуга, Тумба, УПИ 4 Кв 32, УПИ ХII-19,Кв.5

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Генерал Тодоров

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Долна Крушица:   Каръчкото, Местност Златарево, Местност Лъката

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Камена:   Динко

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Ключ:   Ал.Стамболийски, Альоша, Антон Попов, Атанас Бубакяров, Беласица, Ген.Скобелев, Гергевче, Драмчов Кайнак, Дружба, Иван Козарев, Иглика, Извън Регулацията, Ил.Макариоплски, Илинден, Квартал 50, Кирил И Методий, Китка, Климент Охридски, Лозен, Малчика, Местност Джаловец, Местност Кайнако, Млада Гвардия, Наум Охридски, Никола Вапцаров, Подгорие, Равни Ниви, Самуилова Крепост, Струмешница, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Коларово, Общ. Петрич:   Антон Попов, Асен Златаров, Беласица, Брегалница, Бяло Море, Вела Пеева, Владимир Заимов, Възраждане, Гоце Делчев, Двадесет И Трети Септември, Драва, Еделвайс, Жданов, Иван Вазов, Ильо Войвода, Калоян, Кокиче, Крайречна, ЛиПИте, Любен Каравелов, Македония, Малчика, Местност Бахчите, Местост Марковица, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Огражден, Одрин, Октомври, Отец Паисий, Партизанска, Пейо Яворов, Песоко, Петър Берон, ПИрин, Победа, Подгорие, Просвета, Първи Май, Радомир, Раковски, С. Коларово, М. Песоко, Салют, Самуилова Кпепост, Симеон Кавракиров, Странджа, Струмешница, Тодор Божиков, Христо Смирненски, Цар Борис 1-Ви, Цар Самуил, Чавдарка

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Самуилово, Общ. Петрич:   Васил Левски, Самуилово, УПИ 1 Кв. 31, УПИ IV-57, Кв.18

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Скрът:   9-Ти Септември, Александър Стамболийски, Антон Попов, Бахчите, Беласица, Бруч, Васил Левски, Воденицата, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Ацев, Ефтим Дойчев, Лозен, Младост, Никола Й Вапцаров, Орището, Пейо К Яворов, Площицата, Първи Май, Свобода, Скрът, Скрътска Комуна, Струма, Тодор Божиков, Тумба, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Велев, Цар Самуил, Червена Звезда

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Яворница:   Адалберт Антонов, Васил Кънчев, Васил Левски, Георги Измирлиев, Извън Регулацията, Изгрев, Комсомолска, Кузман Шапкаров, Любен Каравелов, Местност Прогон, Местност Самълък, Местност Сушилнята, Освобождение, Осогово, Панайот Волов, Пейо Яворов, Победа, Прогон, Саманлък, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Вишлене

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Гега:   Боровичко, Боровичкото

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Долене

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Долна Рибница

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Драгуш

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Дреновица

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Зойчене

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Кладенци, Общ. Петрич

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Кукурахцево

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Мендово:   Слопотец

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Право Бърдо

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Струмешница:   Струмешница

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Чурилово

На 19.09.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./   На 20.09.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Чуричени:   000248, Местност Куково

На 19.09.2018 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Айдарски Даб, Атанас Лютвиев, Беласица, Бистрица, България, Джевезлъка, Иваник-Калинска Чешма, Княз Борис I, Кукуш, Любен Каравелов, Маркова Скала, Места, Местност Айран Бунар, Местност Бухото, Местност Бяла Черква, Местност Джевезлъка, Местност Зиче, Местност Златарево, Местност Иваник, Местност Иваник Каринска Чешм, Местност Иловица, Местност Конгоро, Местност Ляшница, Местност Омондрос, Местност ПИльови Орехи, Местност Тръстен, Митрополит Герасим, Отец Паисий, Полковник Дрангов, Пощенска, Свети Георги, Хижа Беласица

На 19.09.2018 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   КаПИтан Никола Парапанов, Местност Иловица

На 19.09.2018 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Първомай, Общ. Петрич:   Антон Попов, Беласица, Вардар, Георги Измерлиев, Златарево, Извън Регулацията, Македония, Маркови Кладенци, Местност Алачевото, Местност Орешката, Местност Стопански Двор, Местност Чалията, Младост, Москва, Огражден, Опълченска, Отец Паисий, Преслав, Рила, Русия, Хоризонт, Яне Сандански

На 19.09.2018 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Първомай, Общ. Петрич:   Гоце Делчев, Местност Чалтията

На 19.09.2018 г. /15:30 - 16:30 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Долна Крушица

На 20.09.2018 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Първомай, Общ. Петрич:   Местност Чалията

На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Богородица

На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Дреново, Общ. Петрич

На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Кавракирово:   Антон Попов, Беласица, Богоево, Бреза, Бузлуджа, Валого, Връх Тумба, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Зад Ридо, Златарево, Иглика, Илинден, Маркови Кладенци, Места, Местност Исмаилица, Местност Ризово Дере, Местност Тополите, Местост Караач, Метлата, Мургаш, Неуточнен Адрес, Огоста, Огражден, Осогово, Пейо Яворов, ПИрин, Порой, Ризов Андък, Синчец, Славянска, Спартак, Стопански Двор, Струма, Струмешница, Трапезица, Шипка, Явор, Яне Сандански

На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Кърналово:   098002, М. Чикуто-2, Арда, Бъкстон, Бяло Море, Ванюша Валчук, Васил Априлов, Вела Благоева, Вит, Витоша, Г.Димитров, Георги Раковски, Георги Урумов, Долни Лозя, Иван Вазов, Извън Регулацията, Илинден, Кожух, Ленин, Любен Каравелов, Марица, Места, Местност Бельовица, Местност Борсата, Местност Германско Летище, Местност Горни Бари, Местност Джуново, Местност Ливарски Рид, Местност Подливарски Път, Местност Слонищата, Местност Сукако, Местност Улуко, Местност Чикуто, Местност Юрето, Мусала, Оборище, Одрин, Петко Р.Славейков, Плиска, Под Ливарски Рид, Полковник Дрангов, Рила, РодоПИ, Свобода, Септемврийска, Симеон Кавракиров, Славянска, Станке Лисичков, Стара Планина, Стопански Двор, Стою Хаджиев, Струма, Съблекалня На Стадион, С. Кърналово, Общ. Петрич, Толбухин, УПИ 101021 Извън Регулация, Хан Аспарух, Хилендар, Хр.Чернопеев, Христо Ботев, Цар Калоян, Цв.Радонов, Цветко Аврамов, Чаирето, Чекръко, Черноризец Храбър, Шипка, Юрето, Юрий Гагарин

На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Михнево:   Айвански Гробища, Андрей Данаилов, Беласица, Бунаро, Бяло Море, Варна, Гаврил Генов, Гоце Делчев, Гоце Дивлев, Гробаджииница, Дамян Груев, Ел-Тепе, Извън Регулация, Извън Регулацията, Искър, Калабак, Лазар Данаилов, Лазар Маджаров, Ленин, Максим Горки, Марица, Местносt Дъбо, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Отец Паисий, Песоко, Петър Берон, ПИрин, Първи Май, Самуилова Крепост, Скобелев, Стопански Двор, Струма, Тесния Път, Тома Митов, Хан Крум, Червена Скала, Шипка

На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   КаПИтан Никола Парапанов, Местност Джевезлъка, Местност Иловица, Полковник Дрангов, Рокфелер

На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Първомай, Общ. Петрич:   Антон Попов, Беласица, Вардар, Георги Измерлиев, Златарево, Извън Регулацията, Македония, Маркови Кладенци, Местност Алачевото, Местност Орешката, Местност Стопански Двор, Местност Чалията, Младост, Младост, Москва, Огражден, Опълченска, Отец Паисий, Преслав, Рила, Русия, Хоризонт, Червен Път, Яне Сандански

На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Рибник:   Горни Лаки, Трапо

На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Старчево:   XVI-8, Кв.3, Асанката, Местност Асанката, Местност Равнако, С. Старчево, Общ. Петрич, УПИ II, Кв.11, Солун, Тафтинка

На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Чучулигово:   Чучулигово

На 21.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Яково

Община Разлог  

На 17.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 18.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 19.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 20.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 21.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Баня, Общ. Разлог:   Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Двадесет И Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесет И Шеста, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Извън Регулацията, Осма, Тридесет И Втора, Тридесет И Трета, Тридесета, Тринадесета, Шафле Дере, Шестнадесета

На 19.09.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Годлево

На 19.09.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Бачево:   23-Ти Септември, Димитър Благоев, Костадин Катранджиев, Кръстю Стойчев, Людмила Живкова, Неуточнен Адрес, Шипка

На 20.09.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Горно Краище

На 20.09.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Елешница, Общ. Разлог:   Васил Бельов, Васил Левски, Втора, Георги Димитров, Иван Вазов, Кокиче, Лале, Минно Селище, ПИрин, Първа, Рила, Трета, Шеста

На 20.09.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Разлог:   Александър Стамболийски

На 21.09.2018 г. /11:30 - 15:30 ч./ -  Разлог:   Еделвайс, Местност Бел Път, Охрид, Първа, Рила, Св.Св.Кирил И Методий, Черна Река

На 21.09.2018 г. /13:30 - 16:00 ч./ -  Разлог:   Александър Стамболийски, Братя Каназиреви, Братя Кулини, Георги Скрижовски, Гоце Делчев, Екзарх Йосиф, Илийска, Мехомия, Стефан Стамболов, Телемах Илиев, Шейново

Община Сандански  

На 17.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Дамяница:   Склавска Река

На 17.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Лебница

На 17.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Лешница, Общ. Сандански:   Местност Струма

На 17.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  САНДАНСКИ:   65334.201.132, 65334.71.49, ДОЛНИ ОРМАН&Quot;, КОЧО ЧИСТИМЕНСКИ, МЕСТНОСТ БОРУНА, Р-Н ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, Р-Н ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, Р-Н МТС, Р-Н НОВА ГАРА, СВОБОДА, СТОЮ ХАДЖИЕВ, СУХО ПОЛЕ

На 17.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Струма:   Местност Полето, Песоците, Полето, Скалата

На 18.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 08:30 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Илинденци:   Трета

На 18.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 08:30 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Плоски:   ПоПИна Лъка, Тремошница, Тремощница

На 18.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 08:30 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Поленица:   Димитър Благоев, Изгрев, Петър Берон, Стопанска

На 18.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Вихрен

На 18.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Лиляново:   Местност ПоПИна Лъка, Местност Туричка Черква, Полатица, ПоПИна Лъка, ПоПИна Лъка - Лещака, ПоПИна Лъка-Лещака, Стожа, Туричка Черква

На 18.09.2018 г. /08:30 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Сандански:   Александър Буйнов, Ангел Ташков, Асен Златаров, Асен Хадживасилев, Баба Тонка, Банска, Бачо Киро, Башлийца, Беласица, Берово, Бистрица, Божин Димов, Борис Сарафов, Братя Миладинови, България, Вардар, Васил Кънчев, Васил Левски, Вихрен, Воден, Връх Елен, Генерал Гурко, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Казепов, Георги С Раковски, Георги Скрижовски, Горно Броди, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Даскал Козарев, Деспод Слав, Димитър Икономов, Димитър Попгеоргиев, Димитър Талев, Димо Хаджидимов, Еделвайс, Емануил Воскидович, Захари Стоянов, Иларион Макариополски, Илинден, Ильо Войвода, Индже Войвода, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Кожух, Кочо Чистименски, Крайречна, Крушево, Лагадина, Любен Каравелов, Македония, Малашевска, Мара Бунева, Мелник, Места, Местност 10-Ти Километър, Местност Беговица, Местност Мозговица, Местност ПоПИна Лъка, Местност Тремошница, Местност Туричка Черква, Местност Хано, Местност Четвърти Километър, Местност Чинар Куши, Метсност 4-Ти Километър, Надежда, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Карев, Огражден, Одрин, Опълченска, Осми Март, Отец Паисий, Панайот Волов, Пейо К.Яворов, Перун, Перущица, Петър Берон, Петър Сарафов, ПИрин, Първи Май, Р-Н Главен Път Е-79, Р-Н Пътно Управление, Р-Н Пътя На Хидрострой, Радецки, Райна Княгиня, Родопа, Роженски Манастир, Св.Св. Кирил И Методи, Св.Св.Козма И Дамян, Свети Врач, Свети Георги, Свобода, Сердика, Серес, Синаница, Сирма Войвода, СкоПИе, Славчо Ковачев, Славянка, Соколова Скала, Солидарност, Солунска, Спартак, Станке Димитров, Стефан Карчев, Стефан Стамболов, Стою Хаджиев, Струга, Струма, Таската Серски, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Цар Симеон, Чудомир Кантарджиев, Шар Планина, Шейново, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 18.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Лиляново:   Местност ПоПИна Лъка, Местност Туричка Черква, ПоПИна Лъка, Попина Лъка - Лещака, ПоПИна Лъка-Лещака, Туричка Черква

На 18.09.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Сандански:   Александър Буйнов, Ангел Ташков, Асен Златаров, Асен Хадживасилев, Баба Тонка, Банска, Бачо Киро, Башлийца, Беласица, Берово, Бистрица, Божин Димов, Борис Сарафов, Братя Миладинови, България, Вардар, Васил Кънчев, Васил Левски, Вихрен, Воден, Връх Елен, Генерал Гурко, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Казепов, Георги С Раковски, Георги Скрижовски, Горно Броди, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Даскал Козарев, Деспод Слав, Димитър Икономов, Димитър Попгеоргиев, Димитър Талев, Димо Хаджидимов, Еделвайс, Емануил Воскидович, Захари Стоянов, Иларион Макариополски, Илинден, Ильо Войвода, Индже Войвода, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Кожух, Кочо Чистименски, Крайречна, Крушево, Лагадина, Любен Каравелов, Македония, Малашевска, Мара Бунева, Мелник, Места, Местност Беговица, Местност Мозговица, Местност ПоПИна Лъка, Местност Тремошница, Местност Туричка Черква, Надежда, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Карев, Огражден, Одрин, Опълченска, Осми Март, Отец Паисий, Панайот Волов, Пейо К.Яворов, Перун, Перущица, Петър Берон, Петър Сарафов, ПИрин, Първи Май, Радецки, Райна Княгиня, Родопа, Роженски Манастир, Св.Св. Кирил И Методи, Св.Св.Козма И Дамян, Свети Врач, Свети Георги, Свобода, Сердика, Серес, Синаница, Сирма Войвода, СкоПИе, Славчо Ковачев, Славянка, Соколова Скала, Солидарност, Солунска, Спартак, Станке Димитров, Стефан Карчев, Стефан Стамболов, Стою Хаджиев, Струга, Струма, Таската Серски, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Цар Симеон, Чудомир Кантарджиев, Шар Планина, Шейново, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 19.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Влахи:   Вилна Зона Върбите, Върбите, Горните Ливади, Грънчарска Скала, Местност Върбите, Синаница, Средни Ливади, УПИ II, Кв.4 - В.З. Въбите

На 19.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Илинденци:   Боровец, Извън Регул./Р.Шашка/, Местност Боровец, Местност Врабча, Местност Врабче, Синаница, Тридесет И Втора, Тридесет И Шеста

На 19.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Кресна:   Върбите, Неуточнен Адрес, Синаница

На 19.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Плоски:   Ален Мак, Бистрица, Братя Миладинови, Бузлуджа, Васил Левски, Вихрен, Георги Бенковски, Долна Махала, Дружба, Еделвайс, Елово, Иван Козарев, Кокиче, Кочо Честименски, Лиляна Димитрова, Местност Валога, Местност Поручик Минков, Методи Христов, Мир, Мурата, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Първи Май, Самуил, Струма, Трети Март, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Самуил, Шипка, Явора

На 19.09.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Сандански:   Александър Буйнов, Асен Хадживасилев, Любен Каравелов, Местност Калинките, Местност Соколовец, Местност Ушите, Местност Хано, Неуточнен Адрес, Р-Н Индустриална Зона, Р-Н ОПИтна Станция, Р-Н Пътно Управление, Р-Н Ушите, Р-Н Хано, Свобода

На 19.09.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Плоски:   Братя Миладинови, Бузлуджа, Васил Левски, Вихрен, Георги Бенковски, Дружба, Иван Козарев, Кокиче, Методи Христов, Мурата, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Първи Май, Самуил, Струма, Трети Март, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Шипка

На 19.09.2018 г. /14:00 - 16:15 ч./ -  Сандански:   Банска, Георги Скрижовски, Македония, Местност Нишан Таши, Местност Паркова Зона, Младост, Р-Н Поленишки Път, Свобода

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 08:45 - 16:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Ново Ходжово

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 08:45 - 16:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Яново

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 09:00 - 13:00 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Враня

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Бельово

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Голешово

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Горно Спанчево

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Катунци:   Ангел Кънчев, Асен Лагадинов, Атанас Зайков, Бачо Киро, Бельовска Комуна, Васил Левски, Вела Пеева, Георги Козепов, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Вазов, Кочо Честименски, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Пейо К.Яворов, Петър Димитров, Стадиона, Стойо Хаджиев, Стоян Гущеров, Таската Врански, Юри Гагарин, Яне Сандански

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Ковачево, Общ. Сандански

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Кромидово:   038008, Местност Селището, Под Черквата, Реката

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Левуново:   019012, VIII+437, Кв. 40, Банята, Беласица, Вихрен, Георги Сава Раковски, Главен Път Е-79, Гоце Делчев, Девети Май, Дружба, Иван Козарев, Изгрев, Илинден, Йорданка Николова, Кирил И Методий, Кочо Лютата, Лавеле, Лозята, Местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Октомври, Орловец, Осми Март, Отец Паисий, ПИрин, Победа, Стефан Караджа, Струма, Цар Самуил, Чавдарци, Черно Море, Шейново, Шипка, Яне Сандански

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Ново Делчево:   Георги Кирков, Местност Кантона, Местност Киселица

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Ново Кономлади

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Петрово, Общ. Сандански:   Алибеговица, Местност Извора

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  ПИрин:   Местност Калугера

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Сандански:   Асен Хадживасилев, Васил Кънчев, Градски Парк, Идентификатор 65334.303.703, Иван Рилски, Местност Друма, Местност Паркова Зона, Никола Вапцаров, Св.Св. Кирил И Методи, Св.Св.Козма И Дамян, Свобода, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Цар Самуил, Чудомир Кантарджиев

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Хърсово, Общ. Сандански:   Бегова Поляна

На 20.09.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Черешница

На 20.09.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Катунци:   Георги Сава Раковски

На 20.09.2018 г. /08:45 - 16:30 ч.; 08:45 - 09:15 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ -  Лехово

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n
loading...