От 19-20 май плащат премиите за тютюна, срокът за регистриране на тютюнопроизводителите е удължен до 1 юли

Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, снимка: Infomreja.bg

Днес в Министерството на земеделието и храните на проведения Консултативен съвет по тютюна представители на всички браншови организации в сектора - производители и преработватели, са взели важни решения, засягаши най-вече тютюнопроизводителите, съобщиха от пресцентъра на МЗХ. 

По време на заседанието е бил разгледан подходът за разпределяне на средствата за подкрепа на сектора по линия на преходната национална помощ за тютюна, която тази година е в размер на близо 94 милиона лева. 

По настояване на браншовите организации на днешния Консултативен съвет в земеделското ведомство е взето решение и за удължаване с 1 месец на срока за регистрацията на тютюнопроизводителите, а именно - до 1 юли. 

Представителите на браншовите организации са се аргументирали, че удължаването на срока е необходимо заради промените в Закона за тютюна и тютюневите изделия, които изискват технически срокове за информиране на всички тютюнопроизводители по места за новостите по отношение на закона.

В тази връзка ИНФОМРЕЖА се обърна за повече информация към председателя на Сдружението на производителите на ориенталски тютюни в България и кмет на община Сатовча Арбен Мименов, който днес е участвал в дебатите и взетите решения за сектора на заседанието на Консултативния съвет за разпределяне на финансовия пакет от средства по схемата за преходната национална помощ за тютюна, необвързана с производството – кампания 2015 г. между четирите сортови групи - Ориенталски, Кабакулак, Вержиния и Бърлей. 

Г-н Мименов, бихте ли обяснили за нашите читатели как бе извършено разпределението на финансовия пакет по схемата преходната национална помощ за тютюна, кампания 2015, между четирите сортови групи? Консултативният съвет и Министерството на земеделието и храните съобразиха ли се с решението на Върховния административен съд относно спечеленото дело срещу МЗХ от недоволни тютюнопроизводители, касаещо именно разпределението на  финансовият пакет по схемата за 2013 г.?

По регламент на Брюксел средствата по това подпомагане приключва до 2020 година, като дотогава през всичките години финансовият пакет се намалява с определен процент. Тази година  намалението е с 13%, отнасящо се за всички сортови групи.

Известно е на всички тютюнопроизводители, отглеждащи  сорта "Басми", че помощите бяха разделени за подпомагане на тютюнопроизводители до един тон, от един до два тона и третата група - над два тона. Именно предвид това разделение недоволни тютюнопроизводители, произвели тютюн над два тона, по инициатива на председателя на Асоциация "Басма" Иван Сабахлъков от Хаджидимово заведоха дело с искане средствата по това субсидиране да не се разделят на описаните по-горе групи, а да се дават на всички поравно, независимо от произведеното количество тютюн. 

В тази връзка на Консултативния съвет по тютюна по предложение на МЗХ беше спазено и изпълнено решението на съда и средствата не се разделиха по произведено количество тютюн, както досега. Беше потвърдена цялата сума по определеното субсидиране със съответното намаление от 13% за ориенталски тютюн.

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева изрично подчерта, че философията на това подпомагане е да се подпомогнат хората с най-ниски доходи, или общо казано индивидуалните тютюнопроизводители, затова тя обяви, че с вътрешни изменения на Наредбата средствата ще бъдат разделени по произведено количество, като миналата година производителите с тютюни от 0 до 1 тон са получили по 3,09 лв., а сега с намаление от 13%  ще получат по 2,69 лева. Произвелите от 1 до 2 тона миналата година са получили по 3,00 лева, а сега с 13-те % намаление ще получат по 2,61 лева. Получилите производители субсидии за количествата произведен тютюн над 2 тона по 2,00 лева миналата година сега ще получат по 1,74 лева. 

Предвид предстоящото изменение на Наредбата за това разделение всички производители на ориенталски тютюн, независимо от произведеното количество ще получат така нареченото авансово плащане до края на месец май тази година по 1,74 лв. и веднага след изменението на Наредбата ще получат и разликата. Производителите до 1 тон ще получат по още 0,95 лв., производителите от 1 до 2 тона ще получат още по 0,87 лв. 

Тютюнопроизводителите на сорта "Кабакулак" миналата година са получили по 1,58 лева, а сега ще получат по 1,38 лв. От сорта "Вержиния" миналата година са получили по 0,91 лева, а сега заради намалението от 13% ще получат по 0,79 лв. Производителите на тютюни от сорт "Бърлей" миналата година са  получили по 1,15 лв., а сега ще получат по 1,00 лева.

Как ще коментирате наболелия сред тютюнопроизводителите проблем за изкупените количества тютюни от реколта 2015, които все още не са  платени на производителите?

Разговарях последно днес с представителя за България на гръцката фирмата "Михайлидис", който обеща следващата седмица от 19-20 май да започне плащането на изкупения тютюн.

 

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.

loading...