Организират обществено обсъждане на Общия устройствен план на Дупница

Снимка: Infomreja.bg

На него могат да присъстват всички желаещи да се запознаят и да отправят своите въпроси

Общественото обсъждане на Общия устройствен план и Доклада за Екологичната оценка на ОУП на Община Дупница ще се проведе в понеделник. На него могат да присъстват всички желаещи да се запознаят и да отправят своите въпроси.

„Общият устройствен план на община Дупница ще създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране, нови инвестиции и строителни дейности на територията на община Дупница. Той ще допринесе за по-ефективното планиране на общинската територия, прилагащо интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в перспектива.

Наличието на актуален действащ ОУПО Дупница е също така предпоставка за решаване на дългогодишни устройствени проблеми, включително регулация на територии в периферията на населените места, като и за създаване на възможности за частни и публични инвестиции чрез оперативните програми на ЕС и Република България.

Целта на ОУП е да осигури оптимални условия за социално и пространствено развитие като създаде качествена урбанистична и пространствена структура за развитие на средата за живот, производството и земеделието, капиталови вложения на населението на общината, както и съхраняване на местната културна идентичност в близка и в по-далечна перспектива“, коментира кметът на общината инж. Методи Чимев.

Обсъждането е на 14.06.2021 г. /понеделник/, от 11,00 часа в заседателна зала (партерен етаж) в сградата на Община Дупница.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za