Общоопасните престъпления с най-висок дял в Кюстендилско

Снимка: Infomreja.bg

След тях се нареждат кражбите, като 117 са осъдените за година

През изминалата година в област Кюстендил с най-голям брой и относителен дял са общоопасните престъпления - 349, или 51.9% от всички престъпления, завършили с осъждане.

Осъдените за извършването на този вид престъпления са 320, или 50.3% от общия брой на осъдените лица. Спрямо 2017 г. се наблюдава увеличение с 5.8% при престъпленията и с 3.6% на лицата, осъдени за извършени общоопасни престъпления.

На второ място в структурата на престъпленията в областта, завършили с осъждане през 2018 г. са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 97 извършени престъпления, или 14.4% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане.

В сравнение с 2017 г. броят на този вид престъпления, завършили с осъждане намалява с 37.8%. Лицата, осъдени за престъпления против собствеността през 2018 г. са 117, като спрямо предходната година се отбелязва намаление с 32.8%.

Престъпленията против личността в областта, завършили с осъждане, през 2018 г. са 79, или 11.7% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените лица за този вид престъпления са 63. Спрямо 2017 г. се наблюдава увеличение с 64.6% на престъпленията, а  на осъдените лица - с 46.5%.

В област Кюстендил през 2018 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 58 извършени престъпления против стопанството, или 8.6% от общия брой на наказаните престъпления. За тях са осъдени 57 лица, или 9.0% от всички осъдени лица.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n