Община Радомир пита МФ за пренасочване на 664 000 лв. за неотложен ремонт

Снимки: Община Радомир

При строги мерки протече заседанието на Общински съвет – Радомир

При строги мерки за предпазване от коронавирус протече заседанието на Общински съвет – Радомир, днес. На сесията, проведена в читалище “Напредък-1895” в града, съветниците преминаха през измерване на температурата, след което им бяха раздадени маски и ръкавици. Предписанията за провеждането й бяха дадени от РЗИ. Във връзка с противоепидемичните мерки, включващи осигуряване на дистанция, съветниците седяха през един ред и през няколко няколко седалки на същия ред.

Общинският съвет в Радомир даде съгласие на кмета на Радомир да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България, в целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложен текущ ремонт на общински пътища, улици и тротоари, в размер на 664 600 лв.

Трансформацията на средства може да бъде извършвана по предложение на кмета на общината, с решение на общинския съвет. Мотивите за тази трансформация са лошото състояние на общинските пътища и уличната мрежа в общината, износената и на места разрушена асфалтова настилка, която създава опасност от възникване на пътно-транспортни произшествия.

Ако тази трансформация на средства бъде извършена, средствата ще бъдат използвани за извършване на спешен ремонт на пътищата село Извор – Радомир – село Прибой/Поцърненци, село Бобораци-село Жедна-село Негованци, Радомир – х. Орлите, село Долна Диканя – село Владимир, Радомир – ж.п. гара Радомир – село Николаево/Борнарево, село Друган – Радомир до село Стефаново – село Кондофрей и други. От неотложен ремонт се нуждае и тротоарната настилка на ул. “Иван Соколов” в кв. “Върба”.

На сесията днес съветниците приеха и общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Радомир за периода 2020 – 2022 г. Беше взето и решение за отпускане на финансова помощ на нуждаещи се лица. Съветниците приеха и годишен план за действие по изпълнение на общинската стратегия за развитието на социалните услуги в общината през 2019 г. Община Радомир е депозирала своето желание през 2020 г. да бъде разкрита нова социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция, като държавно делегирана дейност.

На сесията днес бяха гласувани още и изменения и допълнения в Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на домашни и селскостопански животни на територията на община Радомир.

Измененията целят да установят правата и задълженията на собствениците на селскостопански животни, както и да регламентират допустимия брой за отглеждане на селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на селищата на територията на общината.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5