Образованието - път към толерантността в ПТГ „Джон Атанасов” - Кюстендил

Снимки: ПТГ „Джон Атанасов” - Кюстендил

Директорката представи проект за задържане в училище на ученици от етническите малцинства

При всички мерки за безопасност вчера в Килийното училище в Кюстендил се представи проект от директорката на ПТГ „Джон Атанасов”- инж. Румяна Георгиева, при добра на посещаемост на аудитория от ученици, учители и граждани.

Основната цел на проекта е обхващане и задържане в образователната система на ученици от етническите малцинства, чрез равен достъп на образование в мултикултурна среда.

Интеграцията на учениците от етническите малцинства и равно поставеното им включване в образователния процес, трябва да става чрез мотивирано, адаптирано и интеркултурно обучение.

Стратегическите цели на проекта са: гарантиране на равен достъп до качествено образование и чрез разнопосочна обучителна дейност; да се осигури специализирана подготовка на учителите за работа с децата от малцинствените групи, като се изготвят адаптирани програми; съхраняване и развиване на културната индентичност; промяна в нагласите на родители и ученици за пълноценна социализация на учениците от малцинствените групи чрез моделиране на позитивно отношение за приема и приобщаването на учениците към различните етноси; утвърждаване на интеркултурно образование като неотменима част от модернизацията на българското образование.

Извършени са извънкласни дейности и занимания по интереси, като клуб „Млад техник”, еко клуб  „Здраво тяло и чиста природа” с ръководител Радостина Василева, клуб „Спорт и игри” с ръководител Румен Омерски, като с фотоси чрез технически средства директорката инж. Румяна Георгиева показваше участието на учениците в тези клубове.

Чрез дейността на проекта се насърчи самочувствието, спонтанността и любознателността, както и самодисциплината на учениците, като бяха възпитани в уважение и съхранение на природата.

Беше организиран отдих в планина „Осогово”, чрез игри и състезания се обобщи всичко научено в клубовете по интереси. Отчете се напредъкът по интереси при изпълнението на проекта и се осигури поле за изяви на учениците. С техните творчески заложби и потенциал се забавляваха много.

Учителите придобиха знания и умения с дългосрочен характер и бъдеща приложимост. На това мероприятие присъстваха Сашо Ковачев - представител на сдружение „Ларго”, както и учителите Румен Омерски - ръководител на проекта, също така и на „Спорт и игри”, Радостина Любенова, Радина Атанасова представител на РУО Кюстендил, счетоводителката Мария Донкова и др.

Директорката инж. Румяна Георгиева завърши мероприятието с мисъл на Далай Лама: ”Целта на живота е да бъдете щастливи, като уважавате себе си и другите”.

Румяна Георгиева е инженер по образование. Завършила е Техническия университет в София. Директор е на ПТГ „Джон Атанасов“ от 4 месеца.

Г-жо Георгиева, от колко време сте учител?

От 2001 г. - почти 20 години и все в ПТГ „Джон Атанасов“.

Как намирате екипа, с който работите в момента?

С една дума - прекрасен. Колегите ми са дългогодишни учители, хора ерудирани, професионалисти, обичащи децата и работещи с удоволствие.

Ако има нетолерантни между Вас, как бихте се отнесли с тях?

Не разбирам въпроса. Толерантността е качество, което притежават всичките ми колеги. Ние сме едно семейство и всеки живее с радостите и тревогите както на своите колеги, така и с тези на нашите ученици. Това е и причината децата и родителите им да избират нашето училище - заради спокойствието и уюта, който аз и моите колеги осигуряваме на децата.

Какъв и за какво има професионален огън във Вас?

Като дългогодишен учител в ПТГ „Джон Атанасов“ и директор отскоро да постигна просперитет на техническата гимназия. Вярвам, убедена съм, че градът ни има нужда от техническо училище като нашето. Индустрията се възражда и вярвам, че нашите ученици ще намерят място на този възраждащ се пазар на труда.

Какво мечтаете още да се постигне в училището?

Да подобрим материално-техническата база на училището. Да дадем самочувствие на нашите ученици, че могат и знаят и уверено да вървят по пътя на живота.

Какво може да Ви смути в професионален план и какво да Ви зарадва?

Смущава ме бюрокрацията, радват ме успехите на децата и колегите.

Какво не бихте простили на колегите си, или въобще?

По принцип не прощавам предателството, независимо откъде идва.

Какво бихте извикали на висок глас?

Тук сме, с вас сме и ще успеем!

Овергаз и Кухненско обзавеждане оказват ли Ви помощ?

Фирмите Торготерм АД, АБ Терм, Елпром Трафо СН АД, ЧЕЗ, Овергаз са наши дългогодишни партньори и ни подкрепят за провеждане на практики и реализиране на проекти. След дипломиране наши ученици започват работа в тези фирми.

Къде се реализират учениците Ви най-добре?

Пъстра е картината, учениците ни са с разностранни интереси, но разбира се преобладаващата част се реализират като техници - в компютърните фирми в града, в Кабел Сат Запад, в ЧЕЗ, във фирмите от града има наши ученици/ Тези, които продължават образованието си в ТУ, се реализират отново по специалността си, но за съжаление в големия град.

Какво мислите за развитието на Кюстендил?

Като човек инженер по професия, ме радва събуждането на индустрията. Пожелавам на всички колеги от фирмите партньори да преминат успешно през новото предизвикателство Ковид-19 и просперитет.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk