Обобщението от отчета на бюджета на Община Благоевград: Най- голям дял в общите разходи заемат средствата за образование

Снимка: Община Благоевград

Днес в 16.00 ч. бе предаствен подробен отчет на бюджета за 2016 година на Община Благоевград.

В зала 5 на административната сграда заместник-кметовете на Благоевград - Иво Николов, Христина Шопова, Зорница Кралева, и председателят на Общински съвет - Радослав Тасков, докладваха за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Благоевград за 2016 година,  в това число усвоените средства по Оперативни програми  за капиталови разходи и изпълнение на капиталовата програма, както и отчета за изпълнение на разходната част на бюджета.

По време на публичното обсъждане стана ясно, че общият размер на приходите по отчет за 2016г. са в размер на 52 840 252 лева, в това число местни и държавни приходи.

Забелязва се, че през 2016 година проходите от имуществени данъци бележат умерени темпове на ръст с 9 % спрямо предходната година. Приходите от местни данъци са 6 836 447 лв. и бележат ръст спрямо 2015г. Изпълнението на таксата за битови отпадъци за последните две години е много добро като през 2016 година спрямо планираните приходи изпълнението е 95 %. Трансферите за 2016 година от централния бюджет представляват 55 % от общинския бюджет при 51% през 2015г. През 2016 година Общината е получила общо 33 663 847 лева трансфери от централния бюджет. Отчетните разходи по бюджета на община Благоевград са в размер на 52 840 252 лева за 2016г.

Най- голям дял в общите разходи заемат средствата за образование, които сформират 42 % от всички разходи. 

За общинската програма „Ин витро“ са изразходвани 197 хиляди лева и са подпомогнати 66 двойки с репродуктивни проблеми.

По време на публичност обсъждане бяха презентирани резултатите от дейностите по ключови проекти на Община Благоевград, изградените обекти през миналата година, осъществените СМР дейности, както и постъпките за подобряване на условията в социалната сфера.

Подробният отчет на Бюджет 2016 е поместен на страницата  на Община Благоевград www.blgmun.com в раздел Икономика.

Той ще бъде подложен на гласуване на заседание на общински съвет в края на август.

До тогава граждани и представители на институции могат да дават своите мнения и предложения, като ги входират в „Деловодство“ на Община Благоевград. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g