Нови огледи, разпити и експертизи търсят виновника за трагедията "Своге"

Снимка: Infomreja.bg

Прокуратурата излезе с ново официално становище по случая "Своге" и отчет за работата по разследването.

Преди месец - на 4.09.2018 г. пресцентърът представи информация за осъществените до този момент действия по разследването на тежкото произшествие на пътя Своге – София. Разследването е възложено от главния прокурор на Националната следствена служба, под ръководството на екип от прокурори от Софийска окръжна прокуратура.

За времето от 05.09.2018 г. до сега, по делото е извършено следното:

1. Нови огледи, при които са иззети веществени доказателства, имащи значение за разследването и в частност за назначаването и изготвянето на съответни експертизи:

 - Два допълнителни огледа на местопроизшествието, като са иззети сравнителни образци от поставената еластична ограда /мантинела/;

- Повторен оглед на автобуса - във връзка с изготвяне заключението на назначената експертиза за установяване на техническото му състояние; 

- Три огледа на веществени доказателства - допълнителни огледи на двата леки автомобила, участвали в произшествието, както и детайлен оглед на иззетите части от еластичната ограда /мантинела/.

2. Разпити на свидетели :

В качеството на свидетели са разпитани още 15 лица, сред които служители на дружествата, участвали в строителството на пътния участък, включително и изпълнителния директор и председателя на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД и ръководителя на лаборатория „Пътно строителство – Трейс“. Разпитани са също служители на АПИ, имащи отношение към изпълнението на проекта и директора на ОПУ. Показания са дали петима пострадали от произшествието и трима свидетели, оказали помощ на пострадали лица.

3. Експертизи:

Назначени са 5 бр. експертизи:

- Техническа експертиза, възложена на специализирана лаборатория - на иззетите сравнителните образци от асфалтова настилка за установяване дали асфалтовата смес от иззетите проби /изрезки/ отговаря на утвърдената рецепта за изготвянето й и на БДС за тежко и много тежко движение. Експертизата ще даде отговор и на въпроса, дали едрозърнестия минерален материал, вложен в асфалтовата смес, по устойчивост на ускорено полиране отговаря на действащия стандарт;

- Техническа експертиза на иззетите части /сравнителни образци/ от поставената в района предпазна еластична ограда /мантинела/ - на това, дали тя съответства на установените стандарти като материал, дебелина, закрепване и други показатели. Изследването е възложено на Института по металознание към БАН.

- Физико – химическа експертиза за определяне на химичния и морфологичния състав на иззети сравнителни образци от боя от мантинелата на мястото на произшествието. Възложена е на НИК – МВР.

- Съдебно – оценителна експертиза на МПС, участници в ПТП, възложена на вещи лица авто- експерти.

- Строително - техническа експертиза /пътно строителство/, която следва да даде заключение относно спазването на технически правила и норми при изготвянето на проекта и при изпълнението на обекта /пътя/ в участъка на ПТП. Заключението ще бъде изготвено от експерт, притежаващ специалност в областта на пътното строителство.

4. Приобщени писмени документи:

Изискани и приобщени са  редица нови документи, относими към предмета на разследването от: АПИ; "Трейс груп Холд“ АД, Български институт по стандартизация, лечебни заведения /по повод проведено лечение на пострадалите от произшествието/, „Мотт Мак Доналд България“ ООД /във връзка с делегирани от възложителя по договора  права и задължения и уточняване обхвата на консултантските услуги/.

 

КОМЕНТАРИ

анонимен14:10 - 03.10.2018
Няма нужда от толкова разпити. Трябва само да се види техническото задание и ще стане ясно, че изпълнителят просто го е следвал. Няма никой, който сам да си измисля как да строи и с какво, защото няма да бъде прието от възложителя.
Христо11:23 - 03.10.2018
Виновните са ясни-управниците,но защо прехвърлят вината?
Код за сигурност, въведете кода 8as
loading...