Недостигът на вода засяга все повече страни от ЕС

Снимка: Infomreja.bg

Европейският парламент гласува регламент за увеличаване на повторното използване на водата

За да се предотврати недостигът на вода в ЕС, днес Европейският парламент одобри регламента за повторно използване на водата.

Новият закон определя за първи път минималните изисквания на европейско ниво за използването на рециклирани води (т.е. пречистените отпадъчни води от градски пречиствателни станции) за селскостопански цели по безопасен начин, защитавайки хората и околната среда. Той беше приет без гласуване на откриването на пленарната сесия.

Новите правила имат за цел да гарантират по-широко използване на пречистените отпадъчни води с цел ограничаване на използването на вода от водни обекти и подземни води. Понижаването на нивата на подземните води, основно поради напояването в селското стопанство, но също и във връзка с промишленото използване и градското развитие, е една от основните заплахи за водната среда на ЕС.

„Днес бележим поредната важна стъпка за прехода към кръгова икономика за водните ресурси. С това ние даваме конкретни резултати за опазването на околната среда", заяви докладчикът Симона Бонафе (С&Д, Италия).

„Бихме могли потенциално да рециклираме годишно 6,6 милиарда кубически метра вода до 2025 г. в сравнение със сегашните 1,1 милиарда кубически метра. Това би изисквало инвестиция под 700 милиона евро и би ни позволило да използваме повече от половината от текущия обем вода, идваща от пречиствателните станции на ЕС, теоретично достъпни за напояване, като по този начин биха се спестили повече от 5% от директния добив от водни обекти и подземни води “, добави тя.

Следващи стъпки

Приетите мерки влизат в сила на двадесетия ден след публикуването им в Официалния вестник на Европейския съюз и се прилагат три години след влизането в сила.

Според доклада на Европейската комисия относно прегледа на европейската политика спрямо недостига на вода и сушите, недостигът на вода се превръща във все по-голям проблем за много държави членки. Най-малко 11% от европейското население и 17% от територията му са засегнати от недостиг на вода. През лятото над половината от населението в средиземноморския регион е засегнато от недостиг на вода (Източник: Европейска комисия).

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk