Как да си възстановим удържания данък през 2014 година?

Екипът на Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил” би желал да ви запознае с възможността, начините и условията за възстановяване на данък общ доход (ДОД), удържан от работодателите през 2014 година.

1.Кои работници имат право да възстановят ДОД?

Ако сте физическо лице и през 2014 година сте придобили годишни доходи само от трудови правоотношения, непревишаващи 12 минимални работни заплати - 4080 лв. (340 лв. x 12 месеца).

Но не е само това, трябва през годината да не сте получили и други необлагаеми доходи като:

  Ø доходи от пенсии;

  Ø доходи от продажба или замяна на имущество или придобито по наследство;

  Ø стипендии, печалби от хазартни игри и др.;

  Ø доходи от друга стопанска дейност, например граждански договор;

  Ø доходи от извършване на дейност като земеделски производител;

  Ø семейни помощи за деца, както и получаване на издръжка;

  Ø обезщетения и помощи за безработица;

  Ø доход от лихви по депозити и от спестовни и разплащателни сметки;

  Ø доход от предаване на вторични суровини;

  Ø обезщетения за временна неработоспособност /болничен/;

  Ø доход от рента на земеделска земя;

  Ø доходи за нощен труд;

  Ø ваучери за храна;

  Ø предпазна храна;

  Ø командировъчни пари;

  Ø работно и специално облекло;

  Ø застраховки „Живот”;

НАПРИМЕР: Ако през 2014 г. физическо лице е придобило доходи единствено от трудови правоотношения, като общият размер на придобитият доход е 4333 лв., в т.ч. 330 лв. е получено допълнително месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Следователно придобитият доход е 4003 и не надвишава сумата от 4080 лв. и имате право да ползвате данъчно облекчение съгласно чл.22 б от ЗДДФЛ.

2. Ако все пак отговаряте на посочените условия, какво трябва да  направите, за да си възстанови удържания данък?

  Ø Първо трябва да получите от работодателя си служебна бележка за получените доходи през 2014 година и удържания данък  съгласно чл.45  от ЗДДФЛ.

  Ø До 30 април 2015 година да подадете данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в НАП.

  Ø Данъчното облекчение за доходи непревишаващи МРЗ не може да се ползва чрез работодател.

Ако отговаряте на тези условия, но не може да си попълните декларацията или имате нужда от консултация, помощ или съвет може да се обърнете към екипа на Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил”.

 

КОМЕНТАРИ

johnloanfirm2@gmail.com02:13 - 23.04.2018
Здравейте съм Доналд по имена от Съединените щати Далас, съм тук, за да направлява всички, които търсят заем, като бизнес кредити, ипотечни заеми, заеми за недвижими имоти, личен заем и всички други видове заем, за да се свържете с тази страхотна компания за заем, собственост на Джон Уилямс който подкрепи мен и семейството ми с бизнес заем, а също и с ипотечен заем в размер на $ 400,000.USD, който отново върна живота ни отново. Благодарение на Джон Уилямс, защото никога не съм вярвал, че такъв истински кредитор все още съществува, докато не намерих Джон Уилямс. Много съм благодарен за това, което направи за нас, затова правим всичко това, за да накара другите да се възползват от прекрасната си услуга, която той предоставя на хората / фирмата. Така че използвам този момент, за да информирам всеки над 18-годишна възраст, за да се свържете с него сега по електронната поща johnloanfirm2@gmail.com, за да получите своя заем днес с по-добър график на погасяване, не е необходим никакъв социален осигурителен номер и не се изисква кредитна проверка 100% гарантирана. той знам, че аз го споменавам за него, знам, че той ще бъде много щастлив да чуе това ... още веднъж, че на техния имейл johnloanfirm2@gmail.com
Таня10:06 - 04.03.2015
И моят въпрос е свързан с лихвата по дебитната ми карта,по която ми превеждат работната заплата за 2014. Както във въпроса на Кети , по-горе лихвата е някакви стотинки следователно имам ли право да ми се възстанови ДОД за 2014
Кети15:00 - 06.02.2015
лихвата по дебитната ми карта, по която ми превеждат работната заплата за 2014 г.=0,96 лв. Какво следва- имам ли основание за подаване на декларация, след като отговарям на другите условия
Рени16:11 - 15.01.2015
Super ste.
Бойчо16:08 - 15.01.2015
Благодаря ви, страхотни сте.
Код за сигурност, въведете кода 2cn