Изложба „Мегалитни култови паметници от Балкано-Анатолийския регион“ откриха в ЮЗУ

Снимки: ЮЗУ

Събитието е в рамките на Националния студентски фестивал на изкуствата

17 фото пана бяха представени днес в рамките на изложбата „Мегалитни култови паметници от Балкано-Анатолийския регион“, която бе представена в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Събитието, което е в рамките на Националния студентски фестивал на изкуствата, бе открито от гл. ас. д-р Антон Генов. Приветствие към участниците отправи заместник-деканът на Факултета по изкуствата, проф. д-р Иванка Влаева-Стоянова.

Изложбата представя част от най-новите открития на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури. Показани бяха в сравнителен план редица мегалитни и скално-изсечени паметници от двете страни на проливите.

Направеното от изследователския екип сравнително проучване дава възможност за разкриване на нови факти около функциите и ролята на този тип култови паметници в живота на древните култури в изследвания регион.

Изследванията са финансирани по научноизследователския проект „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУЛТА КЪМ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ МАЙКА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ И БАЛКАНО-АНТОЛИЙСКИЯ РЕГИОН“ и Националната научна програма „КИНПОР“.

Организатор на изложбата е Факултетът по изкуствата и Университетският научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури към катедра „Културология“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

За снимките по време на Националния студентски фестивал се погрижиха студентите от катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство", под ръководството на техния преподавател гл. ас. д-р Крум Иванов и ръководителя на катедрата доц. д-р Клавдия Камбурова.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd