Исканията за маломерни паралелки в община Гърмен са удовлетворени

Снимка: Infomreja.bg

Общинските съветници дадоха съгласието си за това

На заседанието, което Общинският съвет в Гърмен проведе на 4-ти август, е внесена докладна записка от кмета на общината – Феим Иса, относно сформиране на паралелки в училищата с брой ученици, по-малък от минималния. В нея се казва:

„Утвърждаването на маломерни паралелки в общинските неспециализирани училища е законово регламентирано и целесъобразно. Това ще допринесе за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички ученици, в това число и за тези от малките населени места в община Гърмен. Ще се предотврати отпадането на деца от образователната система, предимно такива от уязвими групи. Ще се повишат възможностите за постигане на качествено образование, включващо по-добра образователна подготовка и личностно развитие на учениците.“

Общинските съветници удовлетвориха всички подадени от директори на училища молби за формиране на маломерни паралелки. В Обединено училище „Христо Ботев“ – село Дъбница, и Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – село Огняново, те ще бъдат по четири, в Основно училище „Паисий Хилендарски“ – село Горно Дряново“ – пет, в Обединено училище „Христо Ботев“ – Долно Дряново – четири маломерни паралелки и една паралелка с по-малко от 10 ученици, в Основно училище „ Димитър Талев“ – село Хвостяне – пет маломерни паралелки и една с по-малко от 10 ученици, в Обединено училище „Свети Климент Охридски“ – Дебрен, шест маломерни паралелки и в Средно училище „Йордан Йовков“ – Рибново, седем.

В молбите си всички директори заявяват, че за издръжка на паралелките не са необходими допълнителни средства от бюджета на общината. Финансирането ще се извършва в рамките на делегирания бюджет на училищата.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.