Информационно-разяснителна среща за „Създаване на привлекателна градска среда в Община Кюстендил“

Снимка: Infomreja.bg

Срещата ще се проведе на 17 октомври от 10.30 часа в сградата на Общината

Община Кюстендил организира информационно-разяснителна среща за запознаване на обществеността с подготовката на проектно предложение „Създаване на привлекателна градска среда в Община Кюстендил“ със средства осигурени от неусвоения финансов ресурс по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" от Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020.

Основната цел на проектно предложение „Създаване на привлекателна градска среда в Община Кюстендил“ е да подобри физическата и жизнената среда и да ревитализира приоритетни градски части в град Кюстендил като предпоставка за интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа, която ще допринесе за развитието на град Кюстендил като център на иновациите, предприемчивостта и икономическия растеж в агломерационния ареал.

Информационната среща ще се проведе на 17.10.2019 год. (четвъртък) от 10:30 часа в стая № 45 в сградата на Община Кюстендил, намираща се на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5