Информационна кампания по проект за социалното предприемачество се проведе в Якоруда

Като част от кампанията беше направена и презентация за стартиране на бизнес със социална кауза

На 21-ви октомври 2019 г. (понеделник) в хотел „Хелиер“, гр. Якоруда, се проведе информационна кампания по проект „Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation“ по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”.

Кампанията беше на тема: „Социално предприемачество: текущо състояние и динамика на социалните предприятия“.

На срещата гл. ас. д-р Стефан Райчев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ направи профил на успешния социален предприемач, презентирайки систематизирани резултати от проведени дълбочинни интервюта със социални мениджъри.

В презентацията се изтъкна важността от създаване на умели и образовани социални предприемачи, които да комбинират бизнеса и социалните въпроси по начин, който да подобрява живота на хората от уязвимите групи в обществото.

Като част от кампанията беше направена и презентация за стартиране на бизнес със социална кауза, като в нея бяха посочени ключовите елементи за изграждане на печеливш и добре развиващ се бизнес в социалната среда.

За пример беше даден и един успешно реализиран социален проект в гр. Варна, а именно „Социална чайна“, който има за цел да подобри качеството на живот в рисковите групи като деца, лишени от родителска грижа и млади хора със затруднен достъп до пазара на труда.

Чрез този проект се осигурява първа работа, място за обучение и развитие на личностни и професионални качества.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd