Гимназии в Гоце Делчев и Сандански и основно училище в Благоевград спечелиха финансиране по "Еразъм +"

Снимка: ПМГ "Яне Сандански" - Гоце Делчев

Двете гимназии - ПМГ "Яне Сандански" в Гоце Делчев и ПГ "Яне Сандански" в гр. Сандански, са в списъка на малкото с одобрени по Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор "Училищно образование", проекти за "Партньорства за училищен обмен".

Одобреният проект на Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" в Гоце Делчев е с наименование „Culture meets Science“. При оценяването, проектното предложение е набрало 84 точки. Поисканото финансиране по проекта е 85 603 евро, а одобрената финансова стойност е 31 548 евро.

Проектът на Профилирана гимназия "Яне Сандански" - Сандански, е „The splendour of nature“. Той е набрал 90 точки при оценяването. Поисканото финансиране от вносителите е в размер 162 750 евро, а одобрените средства са 31 131 евро.

Основно училище "Пейо Яворов" в Благоевград е също с одобрено финансиране по програма "Еразъм +" от Центъра за развитие на човешките ресурси. Наименованието на проекта е „Inclusive Education - by Default or by Design“, като предложението се е класирало с 83 точки. Поиската финансова помощ от страна на вносителите на проекта е 144 890 евро, а одобрената е в размер на 29 324 евро.

Едно от условията при подаването на проектните предложения в сферата на училищното образование бе, че ще  бъде отпускана финансова подкрепа на училища, които работят в сътрудничество с други училищни институции от страни участнички в Програма „Еразъм+" по проекти от взаимен интерес.

Другото сред важните условия за одобрение на подадените през март проектни предложения бе те да са  фокусирани върху възможността на училищните институции да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики.

Съгласно правилата на Програма „Еразъм+“, Центърът за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ предстои да сключи договори с одобрените за финансиране проекти  на училищата от оповестения преди дни списък. Прогнозният бюджет по Програма „Еразъм+“ (децентрализирани дейности) на България за 2018 година е 34 537 682 евро. Тези средства са част от общия бюджет от 2,7 млрд. eвро, предвиден за Програмата през следващата година.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g