Фотоизложба на тема „Доброволчеството през погледа на младите хора” откриха в Кюстендил

Снимка: личен архив

По повод кампанията Time to move 2018 централното кюстендилско читалище „Братство 1869” със съдействието на читалище „Пробуда 1961“ - Кюстендил, организираха поредица от инициативи с подкрепата на Програма „Еразъм +“, ЦРЧР – Евродеск-България. 

Инициативите стартираха с провеждането на информационна кампания в Кюстендил, на която бяха разпространени информационни материали, популяризиращи дейността на мрежата Евродеск и възможностите за мобилност, които предлагат програмите „Еразъм +” и „Европейски корпус за солидарност”.

В читалище „Братство 1869” бе открита фотоизложба на тема „Доброволчеството през погледа на младите хора”, която представи реализирани доброволчески инициативи на територията на област Кюстендил с участието на млади хора, допринесли за включването и развитието на младите хора от област Кюстендил. 

Паралелно с това бе проведена Информационна среща „Еразъм +” и „Европейски корпус за солидарност” - нови възможности за младите хора”, на която бяха представени възможностите за мобилност на младите хора, които предлагат програмите „Еразъм +” и „Европейски корпус за солидарност”.

 В Информационната среща участваха и доброволците по Програма „Еразъм +” в читалище „Братство 1869” - Кристина Талевска – Царибродска и Владимир Стойчески, които представиха своя проект „ЕДС – академия за живота”, в рамките на който реализират доброволчески дейности, споделиха своята мотивация да бъдат доброволци, впечатленията си от дейността си в посрещащата организация  и своите очаквания за развитие и придобиване на ценен неформален опит.

Проведените инициативи допринесоха за промотиране дейността на Евродеск на местно ниво, за повишаване на информираността на младите хора за  Програмите „Еразъм +” и „Европейски корпус за солидарност”, за политиките на ЕС в областта на младежта, за ценностите на доброволчеството,  както и за мотивирането им да участват в проекти за мобилност и в обществения живот на местно ниво, чрез изготвените и разпространени информационни материали, което е и основната цел на Евродеск, а именно да информира.

Инициативите бяха организирани в рамките на проект „Аз мога да реша бъдещето си”, реализиращ се от НЧ „Братство 1869“  и партньор читалище „Пробуда 1961“ с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +”,  ЦРЧР – ЕВРОДЕСК-БЪЛГАРИЯ.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn
loading...