Форум за социално предприемачество ще се проведе в Благоевград

Снимка: Infomreja.bg

ЮЗУ е партньор на събитието

Министерството на труда и социалната политика и Националният съюз на трудово-производителните кооперации в партньорство с ЮЗУ „Неофит Рилски“ организират Втория регионален форум за социално предприемачество в Благоевград.

Събитието ще се проведе на 22 октомври 2019 г., вторник, зала 114, Учебен корпус №1 на ЮЗУ „Неофит Рилски“

ПРОГРАМА:

10:00 – 12:00 часа – Откриване на  форума и провеждане на кръгла маса на тема: „Общество в подкрепа на социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото. Регионални аспекти и предизвикателства“;

12:00 – 12:30 часа - Представяне на продукти на социални предприемачи от региона;

13:30 – 15:30 часа - Научно-практическа конференция: „Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности“

Ежегодно НС на ТПК и Министерството на труда и социалната политика в съответствие на Плана за действие по социална икономика 2016 – 2017 г. на Министерския съвет, организират Регионален форум за социално предприемачество. Първото му издание през 2018 г. се проведе в градовете Варна, Благоевград и София.

Целта на форума е повишаване осведомеността на заинтересованите страни и обществеността относно същността и функционирането на социалната и солидарна икономика, създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалното предприемачество.

Инициативата обхваща конференции и кръгли маси. Представят се актуалните политики, тенденции за развитие, научни достижения и добри практики в областта на социалното предприемачество.

Сред участниците са представители на община Благоевград, регионалните представителства на държавните институции, ангажирани с провеждането на държавната политика за развитие на социалното предприемачество, социални предприятия, представители на научните среди и местната общност.

Представянето на продукти на социални предприемачи от региона е проява, предоставяща възможност на социалните предприятия да демонстрират своите възможности, а местната общност да се запознае с техните достижения.

Регионалните форуми за социално предприемачество са средство да се достигне до социалните предприятия, които предоставят локално своите продукти или услуги. Популяризирането на тяхната дейност в района, в който те оперират мултиплицира положителните резултати от форума чрез насърчаване на съпричастност в местната общност.

Участници в кръглата маса:

 1. д-р Султанка Петрова – зам.-министър на труда и социалната политика
 2. г-н Петър Начев, директор дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, МТСП
 3. г-жа Христина Шопова - заместник-кмет по култура и хуманитарни дейности на община Благоевград
 4. Ст. Баласопулов – председател на Националния съюз на трудово-производителните организации.
 5. д-р Теодора Тодорова - началник отдел „Социална икономика и социална отговорност“, МТСП
 6. доц. д-р Валентин Василев – омбудсман на община Благоевград
 7. Симеон Китанов - председател на Регионална стопанска камара – Благоевград
 8. Ромео Шатев - председател на търговско-промишлена палата – Благоевград
 9. Димитър Марчев - председател на КТ „Подкрепа“ – Благоевград
 10. Силвия Христова – председател на КНСБ - Благоевград
 11. Любица Томанова – представител на Национално сдружение на общините Благоевград
 12. Илиан Георгиев – директор на Териториално поделение на НОИ - Благоевград
 13. проф. д. н. к. Васил Марков - Югозападен университет „Неофит Рилски“
 14. проф. д-р Йордан Гошев - Югозападен университет „Неофит Рилски“
 15. проф. д-р Емил Куков – Югозападен университет „Неофит Рилски“
 16. проф. Париз Паризов - Югозападен университет „Неофит Рилски“
 17. гл. ас. Мария Онтева- Югозападен университет „Неофит Рилски“
 18. ас. Елена Благова- Югозападен университет „Неофит Рилски“
 19. д-р инж. Благойка Кадийска- Югозападен университет „Неофит Рилски“
 20. Георги Башлиев - председател на ОС на ТПК и ТПКИ „Ат. Тешовски“ гр. Гоце Делчев
 21. Илия Петров - председател на ТПК „Нов Свят“
 22. Соня Малашевска - представител Асоциация на родители на деца с епилепсия
 23. Ива Поповска – регионален представител на Асоциация на родители на деца с епилепсия
 24. Румяна Гълъбова – представител на Регионален съюз на инвалидите
 25. Борислав Лазаров – председател на регионална организация на слепи-Благоевград
 26. Захари Хаджийски – Общинска банка

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd