Европейският парламент гласува: по-екологично чист пазар на електроенергия

Снимка: Infomreja.bg

Нови правила за създаването на общоевропейски пазар на електроенергия, който да бъде по-екологично чист, по-конкурентноспособен и по-добре подготвен за рискове, бяха гласувани от ЕП.

Евродепутатите приеха четири нови закона, свързани с пазара на електроенергия, неофициално договорени с министрите на ЕС края на 2018 г., и с това законодателството попакета от мерки „Чиста енергия за всички европейци“ е завършено.

Споразумението относно „Вътрешния пазар на електроенергия“ (Регламент) беше прието с 544 гласа „за“, срещу 76 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“. Споразумението относно „Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия“ (директива) беше прието с 551 гласа „за“, срещу 72 гласа „против“ и 37 гласа „въздържал се“.

По-изгодни условия за потребителите

Потребителите ще извлекат значителни ползи от новите правила, като ще получат достъп до интелигентни измервателни уреди, динамично ценообразуване и опция за безплатна промяна на доставчика в рамките на най-много три седмици (и до 24 часа до 2026 г.)

Енергийна бедност и ценово регулиране

Държавите членки също ще могат, при спазване на строги условия, временно да регулират цените, за да подпомогнат и защитят бедните или уязвими битови потребители. Въпреки това, системите за социална сигурност трябва да бъдат основният начин за справяне с енергийната бедност.

Увеличаване на трансграничния обмен на електроенергия

Една от главните цели на новите правила е да позволи поне 70% от търговския капацитет на ЕС да преминава свободно през границите, като прави по-лесна търговията на възобновяема енергия в рамките на съюза и по този начин подкрепя усилията за достигането на задължителната цел на ЕС от 32% възобновяеми енергийни източници преди 2030 г.

Поетапно прекратяване на държавната помощ за изкопаеми горива

Сегашните правила на ЕС позволяват на държавните органи да плащат на електроцентралите, за да бъдат на разположение за определен период от време, в случай че има скок в търсенето на електричество (т.нар. капацитетен механизъм). Новите правила предоставят по-стриктни лимити за държавите членки, които субсидират електроцентрали, с цел предотвратяване на държавната помощ за най-замърсяващите електроцентрали, използващи изкопаеми горива в Европа. Мерките ще се прилагат за всички нови електроцентрали от датата, на която регламентът влиза в сила, а след 2025 г. и за всички съществуващи. Сключените договори за осигуряване на капацитет преди 31 декември 2019 г. няма да бъдат засегнати от новите правила.

Повече информация относно новите европейски правила за пазара на електроенергия може да бъде намерена в прессъобщението след споразумението с държавите членки.

Нови мерки в ЕС за предотвратяване на прекъсванията на електроснабдяването

Новото законодателство за подготвяне на електроенергийния сектор за справяне с рискове беше одобрено с 569 гласа „за“, срещу 61 гласа „против“ и 34 „въздържал се“. Новите мерки гарантират, че гражданите от ЕС ще бъдат по-добре защитени при внезапен недостиг на доставките на електричество, което води до прекъсване на електроснабдяването. Държавите членки ще бъдат задължени да изготвят национални планове за оценяване на риска от недостиг на електроенергия и за сътрудничество на регионално ниво.

Подробна информация може да бъде намерена в прессъобщението след споразумението с държавите членки.

По-добра регулация на пазара на електроенергия

С цел по-доброто регулиране на пазара на електроенергия в ЕС, правилата установяващи Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) бяха изменени, като агенцията ще получи повече задължения и правомощия. Споразумението относно ACER беше прието с 558 гласа „за“, срещу 75 гласа „против“ и 31 „въздържал се“.

Подробна информация може да бъде намерена в прессъобщението след споразумението с държавите членки

Следващи стъпки

Споразуменията трябва да бъдат официално одобрени от министрите на ЕС и ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС преди да влязат в сила.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk