Две решения, върнати от Минка Капитанова, ще прегласуват съветниците от Гърмен

Снимка: Infomreja.bg

Редовно заседание на Общинския съвет в Гърмен насрочи за утре председателят Исмет Узунов, което е само с 3 точки в дневния ред.  

Съветниците ще прегласуват двете върнати от кмета Минка Капитанова решения, приети на сесията на 1. август под номер 491 и 508. Също така ще гласуват становище за образуване на маломерна паралелка – 7. клас в училището в Рибново, където недостигът е само от 1 ученик.  

Гласът на бившия председател на ОбС – Гърмен, Екатерина Татанова от ГЕРБ, стана причина за връщане за прегласуване на решение № 508, обясниха общински съветници.

Става въпрос за решение, с което се дава разрешение за изработване на подробен устройствен план за застрояване на ПИ No 126061, местност Старо село, по КВС землище село Гърмен, за изграждане на обект „Семеен хотел“.

Според гласуваното решение, изработването на проекта за ПУП ПЗ с възложител от „Гайа“ ЕООД, село Гърмен, с управител на дружеството дъщерята на Емилия Татанова - Катерина Татанова.  

Емилия Татанова е и вносител на искането за строителството на семейния хотел и поради това, че майка й Екатерина Татанова, като общински съветник е гласувала за даването на разрешителното, кметът Капитанова настоява на утрешното заседание то да бъде прегласувано, без в гласуването да участва майката Татанова, поради конфликт на интереси.  

Мотивите на кмета са, че решението № 508 в Протокол № 39 от 01.08.2018 г. е взето в нарушение на разпоредбите на чл.37 от Закона за местното самоуправление и местната администрация тъй като Татанова не е трябвало да участва в гласуването.

Второто решение, което е върнала за прегласуване Капитанова, е под № 491 и касае неприетия от мнозинството общински съветници в малкия парламент на Гърмен на уточнения годишен план и отчета за изпълнението на бюджета за 2017 година.

Мотивите за връщането за ново обсъждане е, че бюджетът на община Гърмен за 2017 година е бил приет от същия общински съвет и е изпълнен съгласно заложените при приемането му приоритети,без отклонение или нарушения на действащото законодателство и в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет за 2017 година.

В насроченото за утре заседание съветниците ще гласуват сформирането на маломерна паралелка в 7. клас в СУ „Йордан Йовков“ в Рибново.  

Мотивите на директора на училището, Манчо Джуркин, с,а че тази година седмокласниците са 17 на брой и за редовна паралелка не достига 1 ученик, както и това. че училището е единствено в населеното място и има необходимата материална база, финансова и кадрова обезпеченост за съществуването на маломерна паралелка.  Училището е средищно, и в него се обучават ученици както от село Рибново, така и от съседните села Осиково и Скребатно.  

За учебната 2018/2019 година прогнозният брой ученици в гимназията в село Рибново е 463, съобщава директорът.  

Всички точки от дневния ред за утрешното заседание са обсъдени в комисиите. На заседанието на групата съветници от ДПС неизменно е присъствал и областният лидер на ДПС - Ведат Хюсеин, който явно по препоръка на централата е поел контрола на съветниците от ДПС за да гласуват правилно.  

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn
loading...