Директорът на ДГС-Гърмен, Денислав Шенгов: Честита Седмица на гората!

Честит да ни е професионалният празник на лесовъда!

Уважаеми лесовъди,

Скъпи колеги, граждани,

Поздравявам Ви най-сърдечно по повод Седмицата на гората!

Честит да ни е професионалният празник на лесовъда!

Нека той да ни напомня, че едно най-важните условия да съществува животът и човекът изобщо е това да успеем да опазим, съхраним и предадем ГОРАТА на идните поколения!

Бъдете здрави, бодри и силни!

Нека продължим заедно грижите си за гората - наше национално богатство!

 

Инж. Денислав Шенгов

Директор на ДГС-Гърмен

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.