Детските градини в Перник работят с максимален брой групи

Снимка: Община Перник

Посещаемостта се следи ежедневно

На работна среща в община Перник бяха обсъдени мерките за работа на детските градини след възобновяване на дейността им от 1 юни. В съвещанието участваха директорите на детските заведения от общината, както и Татяна Вангелова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ и Юлиана Ефремова – началник отдел ОКМД. То бе ръководено от зам.-кмета на община Перник Стефан Кръстев.

Обсъдени бяха мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли, разписани от министъра на здравеопазването. Основната препоръка е децата да си останат вкъщи, ако за тях може да се грижи възрастен. Според мерките посещението в градините става само по желание на родителите, които подписват информирано съгласие. Приемът на деца се извършва само с този документ.

Детските градини са длъжни да осигурят строги санитарно-хигиенни условия и противоепидемични мерки. Групите не могат да надвишават нормативно определения брой деца. Всекидневният прием става след предварително оповестен график. Не се допуска влизане на придружителите на децата в сградите на градините. Министерството препоръчва, ако климатичните условия позволяват, децата да бъдат извеждани навън през по-голяма част от времето. Препоръчва се и спазване на физическата дистанция – ако между децата от една група е невъзможно, то такава да бъде спазвана между децата от отделните групи, както и между персонала и родителите.

С оглед на ситуацията организацията на учебния процес изисква дистанционна комуникация. Всяка градина е разработила инструкция за работа в епидемичната обстановка, с която са запознати персоналът и родителите, които могат да получат допълнителна информация онлайн.

На срещата бе отчетено, че към настоящия момент детските градини в Перник работят с максимален брой групи и минимален брой деца в тях. Посещаемостта се следи ежедневно. Графикът на работа ще остане динамичен в зависимост от ситуацията.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd