Да се регистрирам ли по ЗДДС, или да не се регистрирам, да се регистрирам ли...

Ако имате фирма или ви предстои да откриете такава, вероятно си задавате въпроса: Да се регистрирам ли по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), или да не се регистрирам.

Добре би било, когато взимате това решение да разполагате с нещо повече от късмет при игра на ези-тура.

Именно това е целта на Счетоводна къща ” Крестън Булмар – Кюстендил ”. Чрез настоящата статия да ви запознаем с основните предимства и недостатъци на регистрацията по ЗДДС.

Трябва да отбележим, че законът предвижда задължителна регистрация и регистрация по избор. Задължително трябва да се регистрират лица, които в рамките на последните 12 месеца са реализирали облагаем оборот от 50 000 лв., както и ако извършвате сделки с контрагенти от Европейския съюз.

ПРЕДИМСТВА:

1. Ако вашата фирма е регистрирана по ЗДДС, това може да Ви помогне по-лесно да се включите в стопанския оборот:

         * Това твърдение произлиза от възможността за възстановяване на ДДС. Принципът е следния: лицата, регистрирани по ЗДДС начисляват данъка при продажбите си и след това го внасят в бюджета. За стоките и услугите, обаче, които регистрираните по ЗДДС лица купуват за дейността си от други регистрирани лица, те имат право да получат обратно платения от тях ДДС (данък за възстановяване) или да го намалят от размера на ДДС начислен при продажбите им. По този начин регистрираният по ДДС доставчик може да предложи цена, която е по-ниска с 20 % (колкото е ДДС) от цената на неговите конкуренти, които нямат регистрация по ДДС и това ги прави предпочитани бизнес партньори.

          * При нерегистрираните по ЗДДС лица тази хипотеза се свежда до следното: когато те купуват стоки от регистрирани по ЗДДС лица, те плащат стойността на стоката и ДДС. При продажбата на същата стока те включват в цената за своите клиенти не само сумата за печалбата, но и сумата на ДДС-то, което са платили към своя доставчик. Така клиентите им плащат по-висока цена, без да имат право да възстановят или приспаднат платеното ДДС.

2. При фирмите, които са регистрирани по ЗДДС се наблюдава по-стриктно водено счетоводство. Това произлиза от факта, че:

          * ежемесечно се подава информация в НАП за реализирания оборот и доставки – Законът за ДДС изисква от регистрираните по ЗДДС фирми всеки месец да подават справка-декларация, дневник за покупките и дневник за продажбите, с цел точно изчисляване на данъка.

3. За фирмите, които тепърва са се появили на пазара, регистрацията по ЗДДС може да бъде положителен индикатор за развитие и успешен бизнес. Това произлиза от факта, че вашите контрагенти по презумпция може да  приемат, че вашата фирма е реализирала оборот 50 000 лв. през последните 12 месеца.

НЕДОСТАТЪЦИ:

1. Ако фирмата ви е регистрирана по ЗДДС, задължително ще ви бъде необходим добър счетоводител. Такъв партньор може да намерите в лицето на Счетоводна къща „Крестън булмар - Кюстендил”, който знае и разбира, както разпоредбите на българското законодателство, така и тези, произлизащи от спогодбите с Европейския съюз и други нормативни уредби. Ако имате способен и опитен счетоводител на Ваша страна, то тогава няма нужда да се тревожите за:

           * Нуждата от поддържане на множеството специални регистри и декларации – дневници за покупки и продажби, VIES декларации (съставят се при продажба на стоки и услуги на контрагенти от Европейския съюз) и други.

           * По-висок контрол от данъчната администрация - ревизиите на счетоводството на регистрираните по ЗДДС фирми  са основен способ за предотвратяване укриването на данъци. Чрез тях се установява дали лицата вярно са изчислили и декларирали дължимия от тях ДДС.

           * Задължението за внасяне на удържания данък в срок

           * Санкциите при нарушение на задълженията.

Законът за данъка върху добавената стойност е сложен и описва множество ситуации. В зависимост от спецификата на дейността, която извършва вашата фирма, регистрацията по този закон може да е изгодна или не.

Препоръчително е да не взимате това решение сами. Консултацията с опитен счетоводител ще ви насочи към правилно решение, което ще бъде съобразено с вашия частен случай.

Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил” може ефективно да ви консултира по всички въпроси и сложни казуси във връзка с регистрацията по ЗДДС и последващата счетоводна отчетност.

 

КОМЕНТАРИ

Божинова00:10 - 13.06.2016
Остана да обявите цена за подобна консултация? Очаквам! Благодаря!
gfg18:03 - 23.11.2014
готино
ivo22:33 - 18.11.2014
Хей страхотни съвети. Благодаря ви.
ava15:52 - 18.11.2014
Интересна позиция.
Ч. Стоянов15:49 - 18.11.2014
Когато професионалистите говорят всички да замълчим.
Код за сигурност, въведете кода 3ax