ЧЕЗ с поредни прекъсвания на тока в Пиринско! Вижте графика!

Снимка: ЧЕЗ

Във връзка с осъществяване на планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Благоевградска област, за периода 20-24 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, съобщават от ЧЕЗ. Ето и графика по общини: 

Община Благоевград  

На 20.08.2018 г. /08:00 - 12:15 ч./ -  Рилци:   Васил Левски, Диновица, Илинден, Местност Диновица, Св.Иван Рилски, Трети Март, УПИ Ix-144, Кв. 17, Хі-482, Нв.22, Хан Аспарух, Цар Борис I

На 20.08.2018 г. /08:00 - 14:15 ч./ -  Покровник:   Ленището

На 20.08.2018 г. /08:00 - 14:15 ч./ -  С.Дъбрава

На 20.08.2018 г. /08:00 - 14:15 ч./   На 23.08.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Обнова:   Ив.Вазов

На 20.08.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 21.08.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 22.08.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 23.08.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 24.08.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград:   Антон Страшимиров, Евтим Драганов, Зеленка, Иван Гарванов, Иван Михайлов, Малешево, Мир, Обел, Орбита, УПИ V-3949, Кв.187а, ПИ №04279.608.520

На 20.08.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Благоевград:   04279.108.9 М. Под Черквата, 04279.628.416, VII - 5799, Кв. 11, Баба Тонка, Влахина Планина, Възраждане, Гемеджиите, Заря, Кв.Струмско,Идн.№04279.628.167, Кв.Струмско,Инд.№04279.628.454, Кресна, Любен Каравелов, Малешевска, Местност Армутлука, Местност Пенков Чифлик, Местност Песока-Оранжерии, Местност Песоко, Местност Под Черквата, Освобождение, Панайот Волов, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев, Питу Гули, Под Черквата, Прогрес, Р-Н Стопански Двор, Радецки, Райко Жинзифов, Солунските Атентатори, Стопански Двор, Струмско Център, Тодор Каблешков, Трифон Кунев, Ул. Кресна и Ул. Освобождение, Христо Ботев, Яне Сандански

На 20.08.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 21.08.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 22.08.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 23.08.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 24.08.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Логодаж:   УПИ-ІV-195 Кв.14, Голяма Нива

На 20.08.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 21.08.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 22.08.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 23.08.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 24.08.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Горно Хърсово:   Горни Валог, махала Буровци, махала Горни Двояци, махала Долни Двояци, махала Мъртвако, махала Панчовци, махала Пържово, махала Стойковци, махала Тачовци, махала Шоповци, Ровината

На 20.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Селище, Общ. Благоевград:   УПИ VІ-297, Кв.10, 382, Кв. 14, Андако, Градевски Рид, Гребовски Рид, Кв.17, УПИ VIII-198, Местност Гребовски Рид, Местност Гуйначки Андък, Местност Гьочковски Андък, Оралище

На 20.08.2018 г. /12:00 - 16:15 ч./ -  Мощанец:   XVI-122,123, Кв. 14, УПИ XI-75, Кв. 6

На 20.08.2018 г. /12:00 - 16:30 ч./ -  Еленово, Общ. Благоевград:   Имот 27231.501.203, Местност Валтата, Местност Гошевица, Местност Чуката, Пи-125 Кв.12, УПИ XV-117, Кв. 2, УПИ №Х, Кв.1, УПИ Х-182, Кв.5, УПИ-III-214,212,301

На 21.08.2018 г. /09:00 - 12:30 ч./ -  Благоевград:   Александър Стамболийски, Ичко Бойчев, Комплекс Вароша, Коста Босилков, Македония, Марулевска, Мите Марков, Никола Вапцаров, Прилеп, Рила, Сандо и Петър Китанови, Сергей Румянцев, Стефан Стамболов, Тракия, Цар Иван Асен

На 21.08.2018 г. /11:00 - 16:15 ч./ -  Еленово, Общ. Благоевград:   035028, Изгрев

На 21.08.2018 г. /11:00 - 16:15 ч./ -  Изгрев, Общ. Благоевград:   Васил Левски, УПИ VI-405, Кв.26, УПИ XV-391,Кв.6, УПИ-І-394,Кв.13, УПИ-Х-159,Кв.4

На 22.08.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Бистрица, Общ. Благоевград:   001451, 04217.920.1.70, 04217.929.10.29, 04279.927.30, 319001, 410002, Брезово, Гръчките Ливади, Зона Картала, Картала, махала  Калуцка, махала  Центъра Мотела, махала Брезово, махала Брезовска, махала Милово ТП Милово, махала Петковци, Месност Демирево, Местност Бодрост, Местност Горно Демирево, Местност Добро Поле, Местност Картала, Местност Ковачница, Местност Конярнико, Местност Септемврийче, Местност Тепавиците, Местност Широканска, Осойната, ПИ №001451

На 22.08.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Благоевград:   Антон Чехов, Антон Чехов, Бодрост, Васил Левски, Даме Груев, Местност Бодрост, Местност Добро Поле, Местност Здравец, Местност Карталско Дере, Местност Мингингова Поляна, Местност Септемврийче, Славово

На 22.08.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Горно Хърсово:   Горни Валог, махала Буровци, махала Горни Двояци, махала Долни Двояци, махала Михтарци, махала Мъртвако, махала Новоселци, махала Панчовци, махала Пържово, махала Стойковци, махала Тачовци, махала Шоповци, Местност Валого, Местност Гьоловете, Ровината, Шопови Ниви

На 22.08.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Дъбрава, Общ. Благоевград:   000533, Адиница, Бобови Ниви, Долна Дъбрава, Зимниците, Кромидището, махала  Ваканинци, махала Щърбевци, махала Веляци, извън регулация, Местност Атанасова Падина, Местност Бобови Ниви, Местност Градището, Местност Клено, Местност Мучова Чука, Местност Ръженици, Местност Ръжениците, Местност Топузица, Митовци, Ръжениците, Яновски Рид

На 22.08.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Рилци:   Местност Арсовото, Местност Цонева Межда, Телкиево Дере

На 22.08.2018 г. /09:15 - 13:00 ч./ -  Благоевград

На 23.08.2018 г. /08:00 - 14:30 ч./ -  Благоевград:   Александър Стамболийски, Брегалница, Калиманци, Коста Босилков, Кукуш, Никола Вапцаров, Панайот Хитов, Прилеп, Струмско Център, Хаджи Димитър

На 23.08.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Благоевград:   Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Страшимиров, Антон Чехов, Армутлука, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Искър, Кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков, Липа, Любен Каравелов, Люляк, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Пенков Чифлик, Местност Под Черквата, Местност Река Бистрица, Местност Река Струма, Местност Реката, Неуточнен Адрес, Николай Петрини, Обел, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Старата Гара-Ш-14, Стопански Двор Струмско, Струма, Струмско Център, Христо Чернопеев, Яне Сандански

На 23.08.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Габрово, Общ. Благоевград:   14204.501.10, махала Хамбарджийска, Тугулска

На 23.08.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Дебочица

На 23.08.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Железница, Общ. Симитли:   Местност Ръждавец, Поповска

На 23.08.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Лешко:   163, М. Реката-Тополата, Горно Лешко, Долно Лешко, махала Корянска, ПИ №149, С. Горно Лешко, Община Благоевград

На 23.08.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Мощанец:   XVI-122,123, Кв. 14, извън регулация, махала  Поповска, махала Кантурска, УПИ XI-75, Кв. 6

На 23.08.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Падеш:   Бреза, Будишка, махала  Ушите, Месност Миджевци, Местност Джабирци, Местност Джалеви Бахчи, Местност Златовръх, Местност Стопански Двор, Местност Ушите, Падеш, УПИ II-207,Кв.13, УПИ V-74, Кв.5

На 23.08.2018 г. /09:00 - 09:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Покровник:   3-ти Март, Валого, Ленището, Местност Гладно Поле, Местност Ленището, Местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе, Поповка, При Цветковски Воденици, Равначка, Тодор Александров, УПИ I-432, Кв.28, УПИ-9-369,Кв.17, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Четирка

На 23.08.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Благоевград:   Армутлука, Кв. Струмско Стопански Двор, Стопански Двор Струмско, Струмско Център

На 23.08.2018 г. /12:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград:   Александър Малинов, Ален Мак, Броди, Еленово, Запад, Зеленка, Марица, Пейо К.Яворов, Св. Димитър Солунски, Тракия

Община Гоце Делчев  

На 20.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев:   Братя Миладинови, Гоце Делчев, Гранична, Неофит Бозвели, Христо Матов, Цар Калоян

На 20.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев:   Местност Мочура, Местност Сушица, Пенковото, Преспа, Симеон Радев, Сушица

На 22.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Борово, Общ. Гоце Делчев:   Местност Капсии, Местност Пенковото

На 22.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Гоце Делчев:   Местност Мочура, Местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

На 24.08.2018 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  Гоце Делчев:   Атанас Свещаров, Кръстьо Сарафов, Мише Баир, Христо Силянов

На 24.08.2018 г. /11:30 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев:   Гоце Делчев, Драгоман, Драма, Екзарх Антим, Местност Стрелбището, Пейо К.Яворов, Потока, Солун, Тодор Александров, Тодор Паласкаря, Царица Йоана

Община Кресна  

На 20.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ -  Влахи:   Драколово

На 20.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ -  Кресна:   Главен Път Е-79, Македония, Местност Солунско Дере

На 20.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ -  Ощава:   54537.600.31.1, Германци, Местност Русенци

На 20.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ -  Сенокос, Общ. Симитли

На 20.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./ -  Стара Кресна:   Местност Кулата

Община Петрич  

За периода 21-22.08.2018 г. /08:00 - 12:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Местност Омондрос

На 20.08.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 21.08.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 22.08.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 23.08.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Ал.Стамболийски, Беласица, Братя Миладинови, Васил Кънчев, Георги С.Раковски, Георги Урумов, Градска, Д-Р Иван Цветков, Люле Бургас, Местност Бухото, Местност Неволница, Местност Омондрос, Нерезлъците, Оборище, Отец Паисий, Папульо, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Родопи, Славянска, Христо Ботев, Цанко Церковски

На 20.08.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 21.08.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 22.08.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 23.08.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 24.08.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   Воден, Гарата, Гр. Петрич, УПИ II, Кв. 53, Д-Р Асен Златаров, Долна Джумая, Дунав, Дунав, Ильо Войвода, Каймак Чалан, Местност Кумли, Местност Под Гарата, Морихово, Папульо, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Промишлена Зона, Рокфелер, Рокфелер, Свобода, Серска, Славянска, Стопански Двор, Христо Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Калоян, Шипка

На 21.08.2018 г. /08:00 - 09:00 ч./   На 22.08.2018 г. /11:30 - 12:30 ч./ -  Беласица:   Местност Бригадирски Стан, Местност Зарзалиите, Местност Седми Километър, Паприте

На 21.08.2018 г. /08:00 - 09:00 ч./   На 22.08.2018 г. /11:30 - 12:30 ч./ -  Петрич, Общ. Петрич:   010024, Айран Бунар, Алмалък Омондрос, България, Георги Урумов, Джевезлъка, Димитър Талев, Зиче, Иваник Иловица, Карачали, М.Омондрос, Местност Айран Бунар, Местност Бела Мара, Местност Бухото, Местност Джевезлъка, Местност Зиче, Местност Иваник, Местност Неволница, Местност Неволница Лозята, Местност Неволница-Лозята, Местност Омондрос, Местност Поляните, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Оборище, Омондрос-Потоко, Полковник Дрангов, Поляните, Първомайски Път, Рокфелер, Тракия, Цар Борис III, Цар Симеон

На 21.08.2018 г. /08:00 - 09:00 ч./   На 22.08.2018 г. /11:30 - 12:30 ч./ -  Първомай, Общ. Петрич:   Антон Попов, Беласица, Вардар, Васил Левски, Военна Градина -Абдал, Георги Измерлиев, Гоце Делчев, Златарево, извън регулацията, Македония, Мануш Войвода, Маркови Кладенци, Местност Бунаро, Местност Моста, Местност Стопански Двор, Местност Траканите, Местност Чалията, Местност Чалтията, Местонст Гьоло Оризарнико, Младост, Москва, Неуточнен Адрес, Огражден, Оджовица Чалията, Отец Паисий, Пирин, Русия, Самуилова Крепост, Спартак, Х-245 Кв.64, Хоризонт, Цар Самуил, Яне Сандански

Община Сандански  

На 23.08.2018 г. /11:00 - 15:15 ч./ -  Вец Арнаут Дере

Община Сатовча  

На 20.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 24.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Вълкосел:   Бистрица, Божур, Бузлуджа, Заря, Лилия, Людмила Живкова, Люляк, Места, Неуточнен Адрес, Рила, Стопански Двор, Христо Ботев

На 24.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Сатовча:   Възход, Дунав, Иглика, Коца и Георги Сачеви, Пи-030054 М. Дренов Дол, Площада, Тодор Шопов, Юри Гагарин

Община Симитли  

На 20.08.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 21.08.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 22.08.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 23.08.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 24.08.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Градево:   махала Кърджалийска, Местност Въковица

На 20.08.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 21.08.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 22.08.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 23.08.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 24.08.2018 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Симитли:   Ораново

На 20.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./   На 22.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:00 - 16:15 ч.; 15:50 - 16:30 ч./ -  Симитли:   Симитли

На 20.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./   На 22.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:50 - 16:30 ч./ -  Полето:   Галабарци

На 20.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./   На 22.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:50 - 16:30 ч./ -  Ракитна:   004077, 010040, махала Лулейска

На 20.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./   На 22.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:50 - 16:30 ч./ -  Сенокос, Общ. Симитли:   Калайджийска, Чакърска

На 20.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:15 ч./   На 22.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:50 - 16:30 ч./ -  Черниче:   М.Сухата Река

На 21.08.2018 г. /08:00 - 13:30 ч./ -  Брежани

На 21.08.2018 г. /08:00 - 13:30 ч./ -  Симитли:   Бангелови Тополи, Димитър Благоев, Искра, Местност Бангеови Тополи, Ораново, Победа, Септемврийска, Симитли, Славянска

На 22.08.2018 г. /08:00 - 14:15 ч./ -  Долно Осеново:   Долна махала, махала Горна, махала Долна

На 22.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:50 - 16:30 ч./ -  Крупник:   000024 Местност Реката, Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Беглико, Божиница / Гроздовец, Васил Коларов, Васил Левски, Влахина, Георги Димитров, Георги Трайков, Гладстон, Гоце Делчев, Граф Игнатиев, Даме Груев, Дан Колов, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Димитър Талев, Ернст Телман, Иван Вазов, Иван Козарев, Карл Маркс, Кирил и Методий, Кокиче, Кресненско Въстание, Крупник, Лев Писарев, Ленин, М.Извор/Гроздовец, Малчика, Местност Виро, Местност Въчева, Местност Извор/Калуцик, Местност Стопански Двор, Местност Текелев Шумак, Никола Парапунов, Пайсий Хилендарски, Пейо Яворов, Пирин, Промишлена Зона, Средорек, Стефан Караджа, Стефка Филипова, Текелев Шумак, Трайчо Костов, Хан Аспарух, Христо Ботев, Яне Сандански

На 22.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:50 - 16:30 ч./ -  Полена:   Вела Пеева, Георги Димитров, Димитър Благоев, Зеленка, Кокиче, Ленин, махала Ширината, Местност Долна Сушица, Местност Епрец, Местност Мездрата-2, Местност Училището, Победа, Потока, Роза, Руен, УПИ-V-18,Кв.18, УПИ-Хі-58 Кв.11, Христо Ботев, Чайка, Ширините

На 22.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:50 - 16:30 ч./ -  Симитли:   Свобода, Симитли

На 22.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:50 - 16:30 ч./ -  Сушица, Общ. Симитли

На 22.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:50 - 16:30 ч./ -  Черниче:   9-ти Септември, Бреза, Васил Левски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Илинден, Кирил и Методи, Ленин, М.Сухата Река, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, ПИ 156 Кв.6, Пирин, Р-Н Под Гарата, Рила, Роза, Свобода, Струма, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка, Яне Сандански

На 22.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Крупник:   Ленин

На 22.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Черниче:   Васил Левски, Георги Димитров, Кирил и Методи, Ленин, М.Сухата Река, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, ПИ 156 Кв.6, Пирин, Р-Н Под Гарата, Рила, Роза, Свобода, Струма, Христо Ботев, Яне Сандански

На 22.08.2018 г. /12:00 - 16:15 ч./ -  Долно Осеново:   291, Кв. 9, II--255, Долна махала, махала Горна, махала Долна, Пи-061004 М.Лаката

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd
loading...