Близо 3 млн. лева са заложени в инвестиционната програма на ВиК- Благоевград за 2020 г.

Снимка: Infomreja.bg, архив

Само за община Благоевград през настоящата година са заделени 865 000 лева

2 958 460 лева са заложени в инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за 2020 г.

Те ще бъдат вложени в активи публична общинска собственост, намиращи се на обособената територия, обслужвана от ВиК оператора.

Само за община Благоевград през настоящата година са заделени 865 000 лева.

Сред дейностите, залегнали в програмата, са подмяна на съоръжения на ПСПВ и ПСОВ, ремонт на водохващания, реконструкция на довеждаща и разпределителна водопроводна мрежа, реконструкция на канализационна мрежа,  монтаж на нови резервоари, подмяна на спирателни кранове и др.

За община Симитли са предвидени 217 350 лв., за община Разлог - 286 100 лв., за община Банско - 128 530 лв., а за община Белица - 122 850 лв.

По предварителни разчети, съгласно изготвената инвестиционна програма, в активи публична общинска собственост в община Якоруда ще бъдат вложен и 123 050 лв., в община Гоце Делчев 273 050 лв., в община Гърмен 208 975 лв., в община Хаджидимово 110 650 лв.

Инвестиции във ВиК инфраструктура за община Сатовча са 158 225 лв., за община Струмяни - 45 500 лв. За Петрич са предвидени 410 000 лв., като средствата за южната община са заложени, въпреки че към момента ВиК – Благоевград, не предоставя услуга на съответната територия.

Те ще бъдат инвестирани след като операторът започне да обслужва населеното място, съгласно сключен договор. 

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, бе разгледана и утвърдена по време на заседание на Асоциацията по ВиК.

Преди да бъде подложена на гласуване, тя е съгласувана както с общините, така и със съответните компетентни институции.

Ежегодно ВиК - Благоевград, заделя 100% собствени средства за подобряване на състоянието на ВиК инфраструктурата, която в голямата си част е остаряла и сериозно амортизирана.

С реализиране на предвидените дейности водното дружество цели да повиши качеството на предлаганите услугите и да осигури непрекъснатост на водоснабдяването.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa