Активизират кюстендилци в борбата с мръсния въздух

Снимка: Infomreja.bg

Проектът „За чист въздух в Кюстендил“ е насочен към стимулиране на инициативността и доброволчеството

Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации (АСОРИ) и Община Кюстендил започват работа по проект „За чист въздух Кюстендил”, финансиран от Фонд „Активни граждани - България“ по ФМ НА ЕИП 2014-2021, с общ размер на финансирането 70,027.17 евро.

Проектът цели повишаване на ангажираността на гражданите за опазване на околната среда и е със срок на изпълнение до 30.08.2021 г.

Основната цел на проекта е изграждане на партньорства между институции, бизнес, училища и граждани за съвместни инициативи, с цел подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ).

Същевременно, проектът е фокусиран върху промяна на нагласите на гражданите и разпознаване на личната отговорност и принос за опазване на КАВ в община Кюстендил.

Ключово е участието на Норвежкия университет по земеделие и развитие на селските райони, който ще спомогне за адаптиране на норвежкия опит в устойчивото развитие на местните общности, чрез активно включване на гражданите.

От изключителна важност е участието на гражданите на общината в процеса на формулиране и прилагане на политиките по опазване на околната среда. За да се постигне максимална ефективност на този процес са предвидени мерки за промяна на потребителските навици, спрямо ползването на твърди горива за отопление, водещи до замърсяване на въздуха с финни прахови частици (ФПЧ) и предизвикващи сериозни респираторни заболявания.

Кюстендил е сред общините, които продължават да отчитат твърде високо замърсяване на въздуха. Емисиите на въглероден диоксид в атмосферата често са повече от двойно по-високи, спрямо средните за страната, което се отразява на околната среда, засяга ежедневието и здравето на хората.

Основните фактори за замърсяването са отоплението на твърдо и течно гориво, транспортът и котловинният характер на релефа.

Това е вторият прект на АСОРИ, свързан с насърчаване на гражданското участие при разработване и изпълнение на общинските политики за опазване на околната среда. Към настоящия момент, сдружението си партнира успешно и с община Видин по тези теми.

Освен в сферата на екологията, асоциацията работи активно и в областта на регионалното развитие, гражданското общество, дигиталната грамотност, изкуството и културата.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa