БЛАГОЕВГРАД

Кметът на Сандански бе избран за председател на СЮЗО В ръководството влизат и кметовете на Банско, Благоевград и Струмяни 25 Юни 2020 17:30 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЛАГОЕВГРАД

Екипът на СЮЗО взе участие във Финалната партньорска среща по проект за подкрепа на социалното предприемачество в Терми Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 30 Септември 2019 13:05 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЛАГОЕВГРАД

Финална конференция в гр. Терми по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” Проектът е с акроним ACT SOCIAL по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 30 Септември 2019 10:10 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЛАГОЕВГРАД

Наръчник за финансови инструменти, насочени към социалните предприятия, изготвиха по проект Наръчникът е изготвен по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” 27 Септември 2019 15:10 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЛАГОЕВГРАД

Изготвиха наръчник за разширяване на социалното предприемачество в Гърция и България Проектът бе изготвен по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” 23 Септември 2019 14:24 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЛАГОЕВГРАД

Финална конференция по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” Проектът е с Акроним ACTSOCIALпо Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. 20 Септември 2019 14:53 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЛАГОЕВГРАД

Изготвиха наръчник за подготовка на стартиращи социални предприятия в Гърция и България Наръчникът е изготвен по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” 13 Септември 2019 09:58 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЛАГОЕВГРАД

Финална конференция в гр. Терми по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” Проектът е с акроним ACT SOCIAL по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 12 Септември 2019 10:32 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЛАГОЕВГРАД

Финална конференция в Благоевград по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” Проектът е акроним ACT SOCIAL по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 10 Септември 2019 11:18 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЛАГОЕВГРАД

СЮЗО представи дейността на Центъра за подкрепа на социалното предприемачество в Благоевград СЮЗО представи Центъра за подкрепа на социалното предприемачество на Съвместно събитие в гр. Благоевград по проект „Дейности за подпом.. 24 Юни 2019 14:06 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЛАГОЕВГРАД

Екипът на СЮЗО взе участие в Четвърта партньорска среща по проект за социалното предприемачество в гр. Терми, Гърция Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 14 Май 2019 11:00 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЛАГОЕВГРАД

Общото събрание на СЮЗО се проведе в Община Благоевград Кметът на община Благоевград и председател на Сдружение на югозападните общини д-р Атанас Камбитов бе домакин на заседание на Общото събрани.. 23 Април 2019 15:01 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЛАГОЕВГРАД

Млади и стари земеделци създават градини заедно в Дъбрава Дневният център „Зорница“ в Благоевград, техни възпитатели, членове на Сдружението на пенсионерите от града и екипът на Сдружени.. 09 Октомври 2018 13:06 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЛАГОЕВГРАД

Пакет от мерки за равенство между половете предложи СЮЗО на международно ниво В заключителната част на проект „POWER – Европейска мрежа на жените-кметове за равни възможности в обществения живот“ пред.. 11 Октомври 2016 15:29 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЛАГОЕВГРАД

Кметът на община Гърмен Минка Капитанова взе участие в международен форум за равенството на половете в Полина Кметът на община Гърмен Минка Капитанова и координаторът на Сдружението на югозападните общини Илияна Цветанова присъстваха на среща по.. 04 Октомври 2016 17:08 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

АРХИВ

ПОКАЖИ

FACEBOOK