Финална конференция в Благоевград по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво”

Проектът е акроним ACT SOCIAL по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

 

На 20 септември в гр. Благоевград, ще се проведе финална конференция по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level”) с Акроним ACT SOCIAL и договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017.

Проектът е изпълняван по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Събитието се организира от Сдружение ЮНИ ПАРТНЕРС, партньор по проекта,  и ще се проведе в зала „22-ри септември“.

Участие в събитието ще вземат Община Терми от Република Гърция, водещ партньор и Сдружение на Югозападните общини като партньорска организация по проекта.

На събитието ще бъдат представени резултатите от изпълнените дейности по проекта, както и практическа информация и материали в помощ на социалните предприемачи.

За повече информация относно целите и дейностите на проекта, моля посетете адрес: www.act-social.eu.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение на Югозападните общини и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g