354 113.00 лв. е реализираният приход от ОП "Паркинги и гаражи" в Община Дупница за изминалата година

Снимка: Infomreja.bg

Реализираният приход от ОП "Паркинги и гаражи" за периода 1. януари 2017 г. – 31. декември 2017 г. от обектите, попадащи в обхвата на „синя зона“ в Община Дупница е 354 113.00 лв. Направените разходи за същия период са в размер на 206 074.82 лв.

Постигнатият положителен финансов резултат за 2017 година е в размер на 148 038.18 лв.

 Влияние на приходите на предприятието оказа и изваждането на паркинга между сградата на общинска администрация и ДКЦ 1 от обхвата на „синя зона”. Среднодневният приход от обекта беше между 120.00 лв. и 150.00 лв. 

Събраните суми от „служебен абонамент“ за 2017 година са 21 160.00 лв. Сумата, събрана от стикери за локално безплатно паркиране на живеещи в обхвата на „синя зона” за 2017 година е 210.00 лв., а през 2016 г. са събрани 185.00 лв.

Основно перо в разходната част са заплати и осигуровки – 92 % от общите разходи. Други разходи направени през 2017 година са за поддръжка на касовите апарати, консумативи, интернет, ремонт на автоматична бариера на обект „Парк Рила”, закупуване на зимно работно облекло, извършване на медицински прегледи на работещите в ОП „Паркинги и гаражи” и други. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5