22-ри март - Световен ден на водата и професионален празник на „Напоителни системи” ЕАД

"Напоителни системи" ЕАД организира конкурс за рисунка на тема: „Водата и изменението на климата”

                  СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 22.03.2020 г.

                                        КОНКУРС

 „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД И „СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА”

На 22 март отбелязваме „Световния ден на водата” и професионален празник на „Напоителни системи” ЕАД.

За нас този ден е не само празник, но и ден, в който да покажем значимостта на дружеството и отговорността на хората работещи в него.

Ние сме тези, които поддържаме и експлоатираме държавния хидромелиоративен фонд, ремонтираме обекти, които да предпазват населението на България от вредното въздействие на водите, доставяме вода за напояване до българските земеделски производители, доставяме условно чиста вода за питейно водоснабдяване и за българското промишлено производство.

В тази връзка „Напоителни системи” ЕАД е първото много важно звено от системата за  съхранение и опазване на водните запаси на страната ни! 

В своята работа ние се стремим водата да достигне до всеки, но в същото време да не се похабява ресурсът и да бъде защитен от кражба и неправомерни действия.

По случай Световния ден на водата "Напоителни системи" ЕАД организира

КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА: „ВОДАТА И ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

В конкурса могат да участват деца и младежи до 19 години.

Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории – до 12 години и от 13 до 19 години.

Няма ограничения относно техниката на изработка на рисунката – графика, пестели, водни/темперни бои, флумастери, цветни моливи и др.

Максимален допустим размер на творбата – формат А3.

Задължително изискване е творбите да са свързани с темата на конкурса. Всеки желаещ може да участва само с една творба.  Необходимо е рисунките да бъдат поставени в плик с изписани на гърба на рисунката имената на автора и възраст. На отделен лист, който се поставя в големия плик се вписват имена, възраст, адрес и телефон за връзка с участника.

Специално сформирани комисии, на териториален принцип, ще класират трите най-добри творби във всяка от възрастовите групи.

Желаещите да участват, могат да подават творбите си в следните териториални представителства на „Напоителни системи” ЕАД:

Клон „София” – гр. София

Клон „Тополница” – гр. Пазарджик

Клон „Марица” – гр. Пловдив

Клон „Шумен” – гр. Шумен

Клон „Мизия” – гр. Враца

Клон „Средна Тунджа” – гр. Сливен

Клон „Черно море” – гр. Варна

Клон „Хасково” – гр. Хасково

Клон „Среден Дунав” – гр. Плевен

Клон „Долен Дунав“ – гр. Русе

Краен срок за подаване на работите – 20.03.2020 г.

Победителите ще получат почетни плакети и награди, с помощта на които ще продължат да развиват своя талант в областта на изкуството.

Най-добрите творби ще бъдат използвани в календара на „Напоителни системи” ЕАД за 2021 г.

 

Ръководството на „Напоителни системи” ЕАД

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2