165 години Първо ОУ „Васил Левски” - гр. Костинброд

Снимки: Първо ОУ „Васил Левски” - гр. Костинброд

История в цифри, факти и предизвикателства

 Първо ОУ „Васил Левски” - гр. Костинброд, е едно от най-старите в България. През 2020 година ще чества 165 години. Още в далечната 1855 г., само 20 години след първото светско училище в Габрово – костинбродчани имат свое школо!

Предизвикателството да се развие в бурни и смутни времена, като два пъти е сменяло името си. В началото без име просто „Школото“, после „Никола Чилов“, а след 1937 г. „Васил Левски“. Предизвикателството да оцелееш в селото, после в покрайнините на града… до гробищата. Предизвикателството … да се развиваш и да си първи: като традиции, иновации, постижения… Въпреки!

Сградата на началното училище е построена през 1930 г. След пожар през 2000 г., през 2005 г. тя бе изцяло обновена след ремонт по проект на Световната банка – с нови класни стаи, актови зали, кабинет по изобразително изкуство и други, а през 2017 г. сградата бе санирана и обновена от настоящото общинско ръководство и като такава е част от културното наследство на Костинброд. Децата от района имат щастието да се учат в модерно училище.

На 15.04.1937 г., след построяването на сградата на прогимназиален етап с известната часовникова кула, съгласно Окръжно постановление 15-515/12.12.1936 г. педагогическият съвет с председател Здравко Свиленов решава Първоначалното училище в с.Костинброд да се нарича „Васил Левски“. През 1940 г. в Първоначалното училище се обучават 240 ученици от 6 учители. Пръв учител е поп Коце от село Волуяк, а първият местен учител е Свилен Здравков. Едни от първите директори са Поликсена Стойкова и Борислав Тодоров.

От 1983 г. началното училище и прогимназията се обединяват в Първо основно училище „Васил Левски“. Негов директор е Михаил Тодоров. Общият брой на учениците е 506, а на учителите – 33.

От 1991 г. училището е с разширено изучаване на изобразително изкуство. Първи класен ръководител на паралелката е Симеон Велинов. Пръв преподавател е изявеният художник Илия Илиев. Специализираните паралелки дават шанс на много талантливи деца за изяви и участие в национални и международни конкурси, защото допира с изкуството винаги обогатява. Вече 20 години училището организира традиционна изложба „Във вълшебството на цветовете и още нещо…“ Училището за първи път намери признание сред огромната конкуренция на сродните училища в страната чрез възможността да изложи постиженията си в сградата на Министерство на образованието. Изложбата бе открита лично от министъра на образованието Игор Дамянов.

Първо основно училище „Васил Левски“ има волята да бъде модерно и желано съвременно училище, което ползва иновационните методи и форми на работа, като в същото време, запазва традициите в един провинциален район, отчитайки реалностите на системата на финансиране и управление в настоящия момент и носейки отговорността на най-старото училище в общината.               

Училищната общност е обединена от ритуали, празници и символи. Символ на Първо ОУ „Васил Левски“ е петлето вградено в емблемата на училището и в знамето. С цвета на знамето са и представителните шалчета и униформите на учениците, както и задължителния дрескод  на учителите. Уникален е химна на училището, създаден от учителя по музика („Училище с нищо несравнимо...“).

За учебната 2019/2020 година, училището получи отличие „Коректна фирма“ чрез проучване на обществено мнение и контрагенти, имали отношение с училището.

Директорът Даниела Борисова–Милутинович е награждавана два пъти за „Директор на годината“ от МОН.

Заместник-директорът на училището Татяна Иванова е носител на награда „Неофит Рилски“ на МОН и „Учител на годината за 2011“ на община Костинброд.

Главният учител – Поля Масларова, като ръководител на отбор, участващ в състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, за поредна година класира отбора си съответно на I място 2016, 2018 и 2019 година и на II място 2017 година в цяла София област, IV място в България през 2018 година.

Училището подкрепя таланта на учениците и свидетелство за това са многото награди и грамоти от международни, национални и регионални конкурси в клуб „Литература и театър“ по проект  „Успех“ и „ Твоят час“, „Занимания по интереси“ и многобройни спортни постижения на общинско ниво под ръководството на учителя по физкултура Георги Митов.

Училището откликва на новите интереси и нужди на учениците. Едно от първите в България и единствено в Костинброд вече 20 години се изучава чрез СИП „Гражданско образование“ с Ученически парламент,     който участва в политиката на училището. Първо и единствено в Костинброд разполага с логопед и ресурсен учител, в чиито кабинети се подпомага работата на децата със специални образователни изисквания. Първо и единствено в Костинброд предлага с кабинет и обучение информационни технологии в начален етап.

Мажоретният състав на училището участва във всички училищни и общински празници. За 2018/2019 учебна година въвежда факултативно изучаване на хърватски език в 5 клас, а за учебната 2019/2020 – въвеждане на Унгарски език и култура в 1 и 5 клас с перспективата да се превърне в базово училище на СУ „ Св. Климент Охридски“. В настоящата учебна година училището спечели два проекта на „Еразъм+“ и предстои партньорства за училищен обмен с държавите Испания, Литва, Хърватия, Италия, Полша и др.

Материалната база е подържана, съвременна с нови маси и чинове, дидактически материали с иновационни методи на преподаване, но истинският капитал в училището са отношенията между учители, ученици и служители, които създават уникален климат на съпричастност и приятелство!

Факт е, че ученици, които са завършили училището продължават да идват и споделят, че им липсва точно това отношение. По тяхно настояване училището има заявка да се превърне в обединено. С оглед локацията и възможността а се обхванат и деца от съседни села – Голяновци, Мрамор, Житен.

На родителска среща класните ръководители с презентации дават отчет за извършената работа пред Обществения съвет към училището. За прозрачността допринася фейсбук страницата, сайта на училището, както и училищния вестник „Бъди в час“. От учителите работили в училището има встъпили на длъжност: трима директори на училища,  експерт култура, експерт образование, кмет, зам. областен управител на София регион, което е показател за активно обществено съзнание и компетентност.

„Училище със нищо несравнимо!“ (от химна)

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax