120 000 туристи унищожават 7-те езера в Рила

снимка: forthenature.org

Неправителствените организации настояват мерките за опазване на езерата да се определят в Оценка за въздействието върху околната среда, извършена за сметка на основния инвеститор в района.

На работна среща между неправителствени организации, МОСВ, общини, туристически дружества, Рила Спорт АД (инвеститор в строителството на лифта до 7-те езера) и други заинтересовани страни, бяха обсъдени възможните мерки за смекчаване на негативното въздействие върху уникалния природен обект, съобщиха от Коалиция "За да остане природа в България".

Дирекцията на Национален парк Рила представи подробна статистика за многократно увеличения брой посетители в района и негативните резултати от липсата на адекватен контрол на туристопотока. Графиките на ДНП Рила надскочиха дори най-тревожните очаквания и анализи на ситуацията.

От около 35 000 посетители годишно през 2008 г., броят на туристите през 2011 г. е достигнал 120 000, което представлява недопустио голям антропогенен натик върху чувствителната екоситема. Огромният туристопоток през последните години е довел до сериозни ерозионни процеси, пряко унищожаване на защитени тревни съобщества и видимо замърсяване на езерата, които бяха считани за едни от най-чистите естествени водни басейни в Европа. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и заместник-министърът Евдокия Манева признаха, че са впечатлени от огромните щети, които нанася безконтролното движение на туристи при 7-те езера, уточняват от екокоалицията.

Поради своята специфика и уникално биоразнообразие, циркусът на 7-те езера е обявен за «зона за ограничаване на човешкото въздействие». Въпреки това, на тази първа среща, отговорните институции не можаха да се спрат на никоя от предложените мерки, които директно ограничават броя на туристите в циркуса.

На проведената дискусия МОСВ за първи път официално призна съществуването на този проблем и демнострира желание за неговото разрешаване. Министър Караджова предложи от името на ДНП Рила да бъде възложена и изготвена оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). Това обаче предполага мерките от ОВОС да бъдат осъществени за сметка на държавата, а не на собственика на лифта до 7-те езера.

Според Коалицията «За да остане природа в България» това би означавало увеличаване на незаконната държавна помощ за основния инвеститор в района - Рила Спорт АД. През 2009 г. фирмата завърши строителството на лифтa до 7-те езера без легален ОВОС. От тогава съоръжението качва хиляди туристи до «зоната за ограничаване на човешкото въздействие», като Рила Спорт АД дори не плаща концесионна такса на държавата.

Според природозащитниците МОСВ трябва да вземе превантивни мерки за опазването на езерата и да приложи законовите процедури по Закона за устройство на територията и Закона за опазване на околната среда за процедиране на строежи в защитени територии, които са незаконни. Изисква се също така за проекта да бъде изготвен ОВОС за сметка на инвеститора, както и да бъде организирана процедура по Закона за концесиите. В съответния ОВОС трябва да бъде решено какво е максималното количество хора, които могат да бъдат допуснати за един ден в циркуса на езера.

Неправителствените организции официално депозираха своите предложения в писмен вид, като се надяват те да бъдат взети предвид от Министерството в бъдещия План за действие.

Напомняме, че Европейската Комисия работи по наказателна процедура, която засяга казуса със 7-те езера, тъй като езерата и високопланинските екосистеми представляват приоритетни за опазване природни местообитания по смисъла на Директивата за природните местообитания и тяхното увреждане неизменно би довело до санкции за държавата. /forthenature.org/

 

КОМЕНТАРИ

гражданин16:29 - 23.11.2011
Не знам защо Министър Караджова продължава да разчита на ДНП Рила. Не виждам кой в тази институция може да изготви доклад. Истината е, че тази институция не работи. Този директор Андонов срина дирекцията. Даже продължава да копае и под дъното. Дирекцията се управлява от една неграмотна юристка на граждански договор- Башлиева. Със сигурност Министър Караджова знае за всички проблеми там, но не е ясно защо мълчи и не взима никакви мерки.
гражданин16:22 - 23.11.2011
Не знам защо Министър Караджова продължава да разчита на ДНП Рила. Не виждам кой в тази институция може да изготви доклад. Истината е, че тази институция не работи. Този директор Андонов срина дирекцията. Даже продължава да копае и под дъното. Дирекцията се управлява от една неграмотна юристка на граждански договор- Башлиева. Със сигурност Министър Караджова знае за всички проблеми там, но не е ясно защо мълчи и не взима никакви мерки.
Камен20:00 - 20.11.2011
Никога повече няма да се върна да живея в България. Просто няма да издържа от гняв и мъка.
С Т18:47 - 20.11.2011
Събаряне на лифта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Код за сигурност, въведете кода 2za