Започва плащането на отчуждените имоти по магистрала "Струма"

снимка: infomreja.bg, архив

Oткрита e процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти с решение № 362 на Министерски съвет от 12 юни за изграждане на обект: АМ “Струма” - Лот 2 „Дупница-Благоевград”, от км 322+000 до км 359+483,52 на територията на област Кюстендил.

За улеснение на гражданите експерти от Областна администрация - Кюстендил ще приемат на място в общините Бобов дол, Дупница, Бобошево и Кочериново заявления за изплащане на обезщетения на граждани по отчуждени имоти, по график:

Община Дупница – 23.09.2013 година/понеделник/, от 10,00 до 12.00 часа  и от 14,00 до 16,00 часа в сградата на Общинска администрация Дупница, Панорамна зала

Собствениците или техните правоприемници могат да подават заявления и на място в деловодството на Областна администрация Кюстендил, улица „Демокрация“44. 

Необходими документи, които следва да бъдат представени:

1   Заявление по образец - може да се изтегли от сайта на Областна администрация Кюстендил www.kn.government.bg, меню-Администрация, под меню нормативни документи;

1.  Копие от документ за собственост на отчуждения имот;

2.  Удостоверение от Агенцията по вписванията – оригинал, актуално;

3.  Актуална скица на имота съответстваща на доказателствата за собственост – за заявления подадени след 25.10.2013г.;

4.  Актуално удостоверение за наследници – оригинал – в случаите, когато имота е наследствен.

5.  Нотариално заверен договор за делба на обезщетението /в случай на няколко собственика или наследника/

6.  Нотариално заверено  пълномощно  от правоимащите  наследници за получаване на сумата от упълномощен заявител – в случаите, когато в решението на Министерския съвет е определено общо обезщетение за наследниците на бившия собственик, както и когато собственикът на  имота е починал след постановяване на решението за отчуждаване.

7.  Удостоверение за актуално състояние – за юридически лица, които не са регистрирани по Закона за търговския регистър и не са посочили ЕИК.

8.  Актуално удостоверение от банка за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n