Владимир Москов: Трябва да се тръгне от това, което ни обединява

Снимка: Infomreja.bg

Градоначалникът с 28-годишен опит в управлението на община Гоце Делчев вижда изход от кризата

Община Гоце Делчев се развива все по-успешно. Благоустрояват се и градът, и селата. Направеното е налице. Какво предстои? Отговорите – от кмета на общината Владимир Москов.

Господин Москов, кои са актуалните задачи , които община Гоце Делчев решава?

Задачите, по които работим, са много, ще откроя най-важните от тях. Нужно е качествено и в срок да изготвим проектите по програмата за саниране. Лимитът за нашата община е 30 милиона лева и трябва да направим така, че проектите да бъдат одобрени. Затова е необходимо хората, които подготвят документи, да направят това безупречно. Ние помагаме на всички, които се обръщат към нас.

Друга много важна задача е откриването на комисия ТЕЛК в града ни. Държавата даде възможност такива комисии да се разкрият извън областните градове и ние не бива да я пропускаме. Управителят на болницата д-р Петър Филибев и неговият заместник д-р Ангел Тонгов полагат големи усилия това да се случи, за да се помогне на много хора. Сега трябва да се мотивират лекари, които да влязат в тази комисия. И четирите общини в района ще помогнем със средства, тъй като тези, които държавата отпуска, не са достатъчни.

В основните ни задачи влизат също продължаване ремонта на Дома на културата, приключване смяната на водопровода и възстановяване на настилките в Югозападния квартал, което при хубаво време може да стане до края на пролетта, откриване на 30 социални жилища, продължаване асфалтирането на улици и в града, и в селата.

А как стои въпросът с работата по проекти, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост?

Един от тези проекти е разширение и модернизиране на Дома за стари хора. Сегашната сграда ще се реконструира и допълнително ще се построят 30 самостоятелни жилища, в които ще могат да се настанят отделни лица или семейства. Тези жилища ще представляват едноетажни къщички, които ще се изградят върху парцел от бившата казарма, заделен за социални нужди.

Също по Плана за възстановяване и устойчивост подготвяме проекти за саниране и обновяване на Младежкия дом.

Друга дейност по Плана ще бъде подмяна на сегашното осветление на основните транспортни и пешеходни улици в града с екологично и икономично осветление.

В програмата на Вашия екип за настоящия мандат бяха записани конкретни задачи, свързани с благоустрояване на града и селата. Кои от тях са на дневен ред?

Винаги има какво още да се направи, стига човек да желае, затова работата по благоустрояването не спира. По Програмата за трансгранично сътрудничество ще укрепим брега на Градската река откъм жилищните блокове в участъка на ЖК „Дунав“. Ще изградим две детски площадки – едната в ЖК „Юг“, другата – в горния край на Западния квартал. Със средства на общината ще модернизираме осветлението и по селата – там, където не е подменено. Ще изградим спортна площадка на територията на Ученическия лагер в Попови ливади. Знаете, че по програма възстановихме най-старата част на лагера и от пролетта той ще може да се ползва и от ученици, и от възрастни хора. Новоизграденият Информационен център – също. Приключва обновяването на детската градина в Брезница, която беше санирана и преоборудвана. Трябва да завърши санирането на Трето основно училище и да започне на Селскостопанската гимназия. Завършваме с разширението на Първо основно училище. По проект „Красива България“ ще осъществим втория етап от благоустрояването на детската ясла в града, който включва обновяване на двора, оградата, детските съоръжения. В момента подготвяме три терена с изкуствена настилка и осветление за футбол на малки вратички на стадиона. Те ще могат да се ползват от всички, които искат да играят футбол в Гоце Делчев. Пред старт е обновяването на спортната площадка в ПМГ „Яне Сандански“.

Основен момент в предизборните Ви обещания беше кадрово и финансово стабилизиране на болницата. Всички сме свидетели, че това е постигнато. Какво още предстои до края на мандата?

Да, ръководството на общината оказва пълна подкрепа на болницата и Медицинския център за осигуряване на здравеопазването на населението в града и района. В момента тече процедура за закупуване на ядрено – магнитен резонанс. Продължаваме с програмата за специализанти, която се финансира от местния бюджет. Ако има предложение от болницата, ще стартираме такава програма и за медицински сестри.

След броени месеци се навършват две важни годишнини – 120 години от гибелта на Гоце Делчев и също толкова от Илинденско – Преображенското въстание. Как общината ще ги отбележи?

Предвиждаме да ги отбележим подобаващо – като град с името на Гоце Делчев и с принос в българската история. Ние имаме традиции в това отношение. Ще окажем съдействие за провеждане на инициативите, посветени на тези бележити годишнини. Знаете, че след Ковид пандемията културният календар се възстанови. Както и досега, общината ще подкрепя всички – читалища, училища, спортни клубове.

Вашият опит като градоначалник е богат. Имате ли възможност да го споделяте със свои колеги?

В Националното сдружение на общините споделяме опит. Търсим всичко ценно, важно за работата, за да си решаваме проблемите. Отделно от това, колеги се обаждат, когато има определена ситуация. На никого не отказваме помощ. Ние също питаме, черпим опит. Човек се учи цял живот.

Интересно е да разберем решаването на кой от общите проблеми Ви коства най-много усилия?

Проблемът за чистотата на обществените места. Радва мнението, че градът ни е чист, но искаме да постигнем още в това отношение. Същото се отнася и за селата. Ние сме една от общините, в които е създадена пълна организация за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване. Скоро ще доставим и нови специализирани автомобили. Направихме модерна система, която до дни ще заработи. Тя е за допълнително преработване на боклука и разделянето му. Същото се отнася и за зеления отпадък. Но боклукът трябва да се поставя на определените места, не в реките, не в деретата или покрай пътищата! Защо трябва да даваме толкова пари за почистване, когато можем да ги използваме за нещо друго?!

За да решим проблема, предвиждаме както засилване на контролните мерки, така и стимули за гражданите, които спазват правилата. Националното сдружение на общините също подготвя предложения по този въпрос.

Господин Москов, Вие сте член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, заместник – председател по местно самоуправление. Каква е Вашата оценка за ситуацията в партията?

За съжаление има хора, които свързват участието си в партията с лична изгода. Сегашното ръководство на БСП се опитва да преодолее това, но се оказва много трудно. Виждаме какви са реакциите вътре в партията и извън нея.

Корнелия Нинова като председател на Националния съвет на БСП обяви публично всички недъзи на нашето общество и предлага съответни решения, но все още няма разбиране, което е видно от изборните резултати. Надяваме се, че това, за което настояваме - в България да има по-добър обществен ред, по-голяма справедливост, подкрепа на работещите хора и социално слабите, ще срещне разбирането на хората, което ще доведе до по-добър резултат за БСП. Последните решения, които Народното събрание взе по предложение на БСП в социалната сфера, дават надежда.

А къде виждате изход от кризата в страната?

В България трябва да се извърши революция на доходите, преразпределение на националния приход. Само така ще спре изтичането на здрава работна сила, което се отразява негативно не само на националната икономика, но и на семействата и възпитанието на децата. Въпросът е на управленски решения.

Наложително е също партиите да се разберат. Реалностите на демокрацията са такива, че една партия не може да отрича друга. Трябва да се тръгне от това, което ни обединява, да се поставят най-важните задачи, които да стабилизират държавата, и да вървим напред. Има достатъчно подготвени хора в различните партии, които могат да дадат решения на проблемите.

Крайно време е дребнопартийните битки да спрат, да се направят разумни компромиси в името на общата цел. Ще дам пример с кръглите маси от 90-те години на миналия век. Мога да посоча и работата в нашия Общински съвет, в който по големите въпроси на общината винаги се постига консенсус. Като има проблем, се сяда и се разговаря, правят се отстъпки. Така се работи и в други общини. Така трябва да е и в държавата!

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.