ВиК дезинфекцира водопроводната мрежа в община Гоце Делчев

Снимка: Infomreja.bg

Вижте графика за населените места!

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, които обслужва на територията на община Гоце Делчев, в периода 04.04.2023 г. – 18.05.2023 г.

График:

гр. Гоце Делчев - от 8:00 ч. на 25.04 до 17:00 ч. на 27.04.2023 г.

с. Корница - от 8:00 ч. на 03.04 до 17:00 ч. на 04.04.2023 г.

с. Брезница - от 8:00 ч. на 10.04 до 17:00 ч. на 11.04.2023 г.

с. Лъжница - от 8:00 ч. на 26.04 до 17:00 ч. на 27.04.2023 г.

с. Борово - от 8:00 ч. на 11.04 до 17:00 ч. на 13.04.2023 г.

кв. „Средна“, гр. Гоце Делчев - от 8:00 ч. на 05.04 до 17:00 ч. на 06.04.2023 г.

с. Мосомище - от 8:00 ч. на 16.05 до 17:00 ч. на 18.05.2023 г.

с. Господинци - от 8:00 ч. на 18.04 до 17:00 ч. на 19.04.2023 г.

с. Буково - от 8:00 ч. на 03.04 до 17:00 ч. на 04.04.2023 г.

с. Делчево - от 8:00 ч. на 19.04 до 17:00 ч. на 20.04.2023 г.

с. Баничан - от 8:00 ч. на 02.05 до 17:00 ч. на 03.05.2023 г.

Поради профилактиката горецитираните населени места ще бъдат с нарушено водоснабдяване в посочения период.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, обръща внимание, че водата в периода на профилактика за конкретното населено място няма да бъде годна за питейно-битови нужди.

Съветваме хората да се запасят с необходимите количества вода.

 

КОМЕНТАРИ