Вечерен час въведоха в Сатовча

Д-р Арбен Мименов, кмет на община Сатовча, снимка: Infomreja.bg

Нарушителите ще бъдат глобявани

Нови, още по-строги противоепидемични мерки въведоха в община Сатовча със заповед на кмета - д-р Арбен Мименов.

Ето и пълното съдържание на заповедта:

З А П О В Е Д

№ 161 от 25.03.2020 година

На основание чл.44, ал.2 вр. ал.1, т.1 и т.8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от ЗЗ, във връзка с препоръка на Назионалния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020г. на  Министър председателя на Република България, проведено извънредно заседание на Министерски съвет на РБ на 08.03.2020г и Заповед  №  РД – 01 – 118/08.03.2020г на Министъра на зравеопазването за намаляване риска от разпространение на COVID-19, и Заповед № РД – 01 – 124/ 13.03.2020г. на Министъра на здарвеопазването и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република  България, извънредно положение и с оглед необходимостта от предприемане на спешни мерки за осъществяване на превенция за разпространението на корона вирусна инфекция (COVID-19) на територията на община Сатова, както и с оглед повишения брой хора, завръщащи се от определените за рискови държави,

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. Въвеждам вечерен час от 21:00 часа до 5:00 часа за всички жители на община Сатовча, считано от 25.03.2020 година.

  Изключение се допуска в следните случаи:

   1. при необходимост на лицата от Спешна медицинска помощ;

   2. при мероприятия  на установена смърт;

   3. за хора, работещи на смени – при придвижването им от работно място / сборния пункт до дома;

Осъществяване на контрол по т. I се възлага на органите на реда – ПУ Сатовча към РПУ Гоце Делчев, кметове на кметства, а за село Сатовча - Димитър Неделчев специалист ТЗ в Общинската администрация.

    Нарушителите ще бъдат връщани незабавно по домовете.

    Нарушителите ще се наказват с глоба в размер 20 лв.

    При повторно нарушение по т . I ще се налага глоба в размер 50 лв.

    При следващо нарушение по т . I ще се налага глоба в размер 100 лв.

Не се допуска посещение и събиране на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места, в светлата част на деня, с изключение на хора пред търговските обекти, но при спазване на социална дистанция от минимум 1.5 метра.

Осъществяване на контрол по т. II се възлага на органите на реда – ПУ Сатовча към РПУ Гоце Делчев, кметове на кметства, а за село Сатовча - Димитър Неделчев, специалист ТЗ в Общинската администрация

    Нарушителите ще бъдат връщани незабавно по домовете.

    Нарушителите ще се наказват с глоба 20 лв. (от 2лв. до 50лв. по закон)

    При повторно нарушение по т . II ще се налага глоба в размер 50 лв.

    При следващо нарушение по т . II ще се налага глоба в размер 100 лв.

  1. Раборното време на търговските обекти (аптеки, дрогерии, хранителни магазини, промишлени стоки и др.) да бъдат не по- късно от 20:30 часа.
  2. Зареждането на търговскиете обекти да се извършва от собственика или управителя на магазина, с цел недопускане събиране на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

Осъществяване на контрол по т. III се възлага на органите на реда – ПУ Сатовча към РПУ Гоце Делчев, кметове на кметства, а за село Сатовча - Димитър Неделчев специалист ТЗ в Общинската администрация.

            Нрушителите ще се наказват с глоба в размер 20 лв.

            При повторно нарушение по т.III и IV ще се налага глоба в размер 50 лв.

            При следващо нарушение по т.III и IV ще се налага глоба в размер 100лв.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение, както и да бъде публикувана в интернет страницата на Община Сатовча.

Контрол по изпълнението възлагам на ПУ – Сатовча към РПУ Гоце Делчев, кметове на кметства, а за село Сатовча - Димитър Неделчев специалист ТЗ в Общинската администрация.

 

Д-р Арбен Мименов

Кмет на община Сатовча

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.