ВАС отмени решението на ЦИК за състава на СИК в Сатовча

Снимка: Infomreja.bg

Делото е образувано по жалба от Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“

Върховният административен съд отмени решение № 1786-НС/16.03.2023 г. на Централна избирателна комисия, с което е отменено решение № 75-НС от 07.03.2023 г. на Районна избирателна комисия /РИК/ – Благоевград и преписката е върната за назначаването на съставите на СИК в община Сатовча.

Дело № 2863 е образувано по жалба от Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, информират от пресцентъра на съда.

Върховните магистрати приемат, че жалбата е основателна, тъй като при постановяване на оспореното пред съда решение са допуснати нарушения, които обуславят неговата отмяна.

По силата на чл. 91 ал.13 от Изборния кодекс, когато районната или общинската избирателна комисия не назначи в срока по чл. 89 секционните избирателни комисии, тя изпраща незабавно цялата документация в ЦИК, която назначава секционните избирателни комисии. ЦИК има не само право, но и задължение за предприемане на незабавни действия по назначаване на секционните избирателни комисии, като не може да отмени решението на РИК и да върне материалите за ново произнасяне.

Така разписаната процедура има за цел да гарантира своевременното предприемане на действията, необходими за законосъобразното провеждане на съответния избор. В случая не са от значение обстоятелствата, довели до неизпълнение на задължението по чл. 91 ал. 11 и 12 от ИК от страна на районната избирателна комисия.

За да се изпрати документацията на ЦИК за изпълнение на процедурата по чл. 91 ал. 13 от ИК е необходимо и достатъчно да е налице неназначаване на СИК в срок от 25 дни преди датата за провеждане на съответния избор. В случая е безспорно, че РИК-Благоевград не е назначила СИК за Община Сатовча в законовия срок, поради което документацията е изпратена на горестоящия орган за осъществяване на тези действия, съобразно правомощията му.

След като не е изпълнила вменените от законодателя задължения, а е отменила решението на РИК с № 75-НС от 07.03.2023 г. и е върнала преписката за ново произнасяне, ЦИК е постановила незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен.

Поради това преписката следва да се върне на ЦИК за изпълнение на задължението по чл. 91 ал. 13 от ИК за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на Община Сатовча за провеждане на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.