Важно за животновъдите! НП "Пирин" показва пасищата

Снимка: Infomreja.bg

По инициатива на Парковата дирекция ще се проведат срещи

По инициатива на Парковата дирекция ще се проведат срещи с цел оповестяване проекта на годишен план за паша и ползването на сено на територията на НП „Пирин“ през 2023 г. ще бъдат представени подробности по предвидените за 2023 г. ползвания на пасищни ресурси, ще се акцентира на промените спрямо предходни години, ще бъдат дадени пояснения по административните процедури.

- На 27 март 2023 г., понеделник, от 13:00 часа, в Посетителския информационен център на Национален парк „Пирин“ в гр. Банско, ул. Пирин №106, между представители на Дирекция „НП Пирин“ и кандидат-ползватели на пасища в Парка от общините Банско, Гоце Делчев и Разлог

- 30 март 2023 г., четвъртък, от 13:00 часа, в Посетителския информационен център на Национален парк „Пирин“ в гр. Сандански, ул. „Никола Вапцаров“ №26 между представители на Дирекция „НП Пирин“ и кандидат-ползватели на пасища в Парка от общините Кресна, Струмяни, Сандански и Симитли, съобщават от Общината.

КОМЕНТАРИ