В Гоце Делчев представиха проекта за обзавеждане на Центъра за настаняване от семеен тип

снимка: Община Гоце Делчев

В Гоце Делчев днес представиха официално проекта за обзавеждане на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи.

В пресконференцията участваха заместник-кметът на Община Гоце Делчев Саид Иброш, ръководителят на центъра Бисер Младенов и координаторът на проекта Огнян Лазаров.

Проектът е с продължителност от 7-и май до 31-и юли тази година. Съфинансиран е от Фонд «Социална закрила» със сумата от 21 600 лв. Участието на Община Гоце Делчев е на стойност 2 400 лева.

Целта на проекта е подобряване на битовите условия на децата и младежите, ползватели на услугата "Център за настаняване от семен тип" чрез осигуряване на подходящо обзавеждане и домакинско оборудване, формиране на умения у децата за самостоятелно извършване на елементарни битови дейности.

В края на 2013 г. Община Гоце Делчев изпълни проекта „Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността“, финансиран по ОП „Регионално развитие”.

Построена бе едноетажна сграда, която е постоянно жилище за 14 деца и младежи с умствени и физически увреждания, които досега са живели в дома в село Петрово.

По проекта бе доставено обзавеждане и оборудване, но ресурсите не стигнаха за цялостно обзавеждане на центъра. В рамките на новия проект за ЦНСТ бе закупено и доставено необходимото допълнително обзавеждане /кухненски електроуреди, кухненска посуда, материали и пособия за почистване, постелочен инвентар и др./ за спалните, дневната, санитарните помещения, кухненския бокс и офис.

По този начин материалната база се привежда в съответствие с изискванията на нормативните актове за предоставяне на услугата ЦНСТ, като се осигурява добра среда на 14 деца и младежи с увреждания да живеят в условия близки до семейните.

Проектът „Обзавеждане на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания” е в съответствие с приоритетите и целите, заложени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011 г. -2015 г.) и по конкретно:
• осигуряване на качествени и достъпни социални услуги в община Гоце Делчев, които ще допринесат за социално включване на уязвимите групи и лица в неравностойно положение, включително деца и младежи в риск.
• повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление и представяне на услугите на общинско ниво;
• осигуряване на независим живот в семейна среда или в среда, близка до нея за деца и младежи в риск.
 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5