Управителят на „Пътнически превози“ АД в Благоевград купува общински имот

Снимка: Гугъл Стрийт Вю

Инвестира в развитието на транспорта, гради хотел и електрическа зарядна станция

Управителят на „Пътнически превози“ АД в Благоевград – Марио Богданов, иска да закупи общински имот в Южната промишлена зона на града.

Става дума за сграда с адрес бул. „Димитър Солунски“ 34 срещу бирената фабрика.

В посоченото искане до ОбС е записано, че предназначението на сградата ще е за автогара/ автоспирка, а площта е 5733 кв. м.

Пазарната стойност на общинския имот е 1 020 000 лв.

През февруари Богданов внесе уведомление в Регионалния инспекторат по околната среда и водите за инвестиционно намерение. Богданов поиска да бъде изменена регулацията на имот на същия булевард – „Димитър Солунски“ с номер 79.

Става дума за терен от 17 409 кв. м., на който инвеститорът планува да изгради магазини, офиси, бензиностанция, автомивка, електрическа зарядна станция и хотел.

С инвестиционния проект се предвижда след промяна на предназначението на имота да бъдат изградени два броя складове за съхранение на авточасти с ФЕЦ върху покривите с мощност до 1 MW за собствени нужди и с цел продажба.

Досега са налични 11 сгради - 3-етажнатадминистративна с площ 437 кв. м, сервизна работилница върху 495 кв. м, сервиз със застроена площ 1273 кв. м, топъл гараж, диспечерски пункт, контролно-технически пункт, гумо-монтажно отделение, тапицерска работилница, автоматична автомивка, сочи справка в РИОСВ.

Има издадено становище на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД за присъединяването на фотоволтаичната инсталация към електроразпределителната мрежа.

Подходът до имота се осъществява от уличната мрежа на бул. „Св. Димитър Солунски“.

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Трябва да бъдат спазени следните устройствени показатели на застрояване: Височина на застрояване – 10 м; Кинт – 2,5; Плътност на застрояване – максимум 60%; озеленена площ – минимум 20%.

Пътнически превози ООД, най-голямата фирма за транспорт на пътници на територията на Югозападна България.

Държавното автомобилно предприятие „Пътнически превози“ е приватизирана чрез работническо-мениджърски дружества, като основният съдружник на дружеството е „Пътнически превози-99“ АД, представлявано от Богданов, което държи 97,35% от дяловете, а в Съвета на директорите са Николай Илиев и Николай Петков. Мандатът на Съвета е до 24.09.2026 г.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5

FACEBOOK

//