Турция - дестинация номер 1 за българите през 2022

Снимка: Infomreja.bg

България най-много е посещавана от румънци

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2022 г. са 604.7 хил., или с 9.7% над регистрираните през декември 2021 година.

През декември 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 170.6 хил., Гърция - 108.3 хил., Сърбия - 64.7 хил., Румъния - 53.3 хил., Германия - 39.5 хил., Република Северна Македония - 31.9 хил., Австрия - 21.3 хил., Италия - 18.9 хил., Обединеното кралство - 13.9 хил., Испания - 12.1 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 45.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 32.5%, и със служебна цел - 22.2%. 

През декември 2022 г. посещенията на чужди граждани в България са 761.9 хил., или с 60.3% повече в сравнение с декември 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.8% (287.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

От общия брой чужди граждани, посетили България през декември 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 51.1% и достига 389.5 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 39.8% и Гърция - 30.7%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 305.9 хил., или 40.1% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 153.5 хил., или 50.2% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през декември 2022 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 155.0 хил., Турция - 153.5 хил., Гърция - 119.7 хил., Украйна - 57.3 хил., Сърбия - 38.5 хил., Република Северна Македония - 33.4 хил., Германия - 29.6 хил., Италия - 18.7 хил., Израел - 14.4 хил., Обединеното кралство - 14.3 хиляди.

През декември 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 57.8%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 28.1%, и със служебна цел - 14.1%.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn