Създаденото от децата в учебно-опитните стопанства трябва да се цени и пази

Снимки: ПГ по МСС, Гоце Делчев

Поводът - стопанството на ПГ по МСС в Гоце Делчев

Едни от тъжните факти в нашата действителност са постоянно увеличаващите се посегателства върху чужда собственост. Краде се всичко – от пари, златни накити и мобилни телефони до коли, инструменти, мебели, килими, пердета, дрехи, животни, пчелни кошери, селскостопанска продукция… Много често крадците проникват в домовете на възрастни хора. Не са малко и потърпевшите деца – било пряко, било чрез посегателство върху собствеността на детски градини и училища.

Най-уязвими от набезите на крадци са училищата, които имат учебно-опитни стопанства. Безсъвестни хора смятат, че щом не са частна собственост, тези стопанства са на всички, т. е. спокойно могат да си вземат от тях каквото им хареса.

В Гоце Делчев училище с опитно стопанство е ПГ по МСС „Пейо Яворов“. През последните години това стопанство става все по-модерно. В него се отглеждат както различни земеделски култури, така и домашни животни. Продукцията е разнообразна и екологично чиста. Това радва колектива на училището и цялата общественост. Но както народът е казал, един гледа сватба, друг - брадва. Намират се хора, които искат да посегнат на създаденото от учениците и техните преподаватели с много труд.

С модернизирането на учебно-опитното стопанство на гимназията се повишиха и добивите, което създаде възможност за продажба на част от произведеното. Голяма е например реколтата от люцерна. Интересът към нея също е голям. Така още през 2018 година училището е продало чрез сключен договор бали люцерна на М. М. П. от Абланица. Той е изплатил по-голямата част от дължимата сума, но е останало да  преведе в касата на училището още 1 660.90 лева по две неизплатени фактури. За да си вземе парите, учебното заведение е завело дело в Районен съд – Гоце Делчев. Ответникът е направил признание по предявения иск.

Съдът намира иска за основателен и доказан. Влязлото в сила съдебно решение осъжда ответника да заплати сумата по неизплатените фактури заедно със законната лихва върху всяка от главниците от датата на завеждане на исковата молба – 19.04.2018 година, до окончателното изплащане на сумите. Освен това той трябва да възстанови направените от ищеца разноски по делото в размер на 766.45 лева.

За да не се стига до намесата на съда и до подобни неприятни ситуации, всеки трябва да уважава чуждата собственост и чуждия труд. Още повече, когато става въпрос за труда на деца!

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.